Οδηγός εγκατάστασης Ubuntu 9.04 (ΣΕΠΕΗΥ αρχιτεκτονικής thin client)

Αναρτήθηκαν οδηγίες εγκατάστασης και διαμόρφωσης ΣΕΠΕΗΥ βασισμένου σε Ubuntu 9.04 (thin client)

Αναρτήθηκε στη σελίδα http://ts.sch.gr/ts/downloadsDetails.do?action=downloadsDetails&itemId=295362 οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης ΣΕΠΕΗΥ βασισμένου σε Ubuntu 9.04 (thin client)

Περιλαμβάνει οδηγίες για τη νέα έκδοση του Ubuntu και scripts που αυτοματοποιούν την εγκατάσταση για όλα τα πιθανά σενάρια χρήσης ενός ΣΕΠΕΗΥ και είναι διαθέσιμα από το αποθετήριο της ΤΣ στη διεύθυνση http://launchpad.net/~ts.sch.gr.

Για ερωτήματα σχετικά με την εγκατάσταση και τη διαμόρφωσή του απευθύνετε ερωτήματα στην υπηρεσία Helpdesk των Σχολικών και Διοικητικών Μονάδων. μέσω της σελίδας http://helpdesk.sch.gr/ticketnew_user.php?category_id=5017.