8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία”

Screenshot 1

Τα Τμήματα:  Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιστήμης  Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν απο κοινού με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση το 8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία" που θα διεξαχθεί στον Βόλο στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2024.