Συνέδριο για την Διαθεματική προσέγγιση της Διδασκαλίας και της Μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο οργανώνεται από: την Ελληνική Επιτροπή της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ) και το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.auth.gr/research/conf/omep/