Αξιοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του Σχεδίου Erasmus+ 2021-1-EL01-KA122-SCH-000030697 «Ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω της Αστρονομίας»

Το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (εντ. ΑΠΘ) βελτιώνει την παρεχόμενη εκπαίδευση αξιοποιώντας τα μαθησιακά αποτελέσματα των κινητικοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Erasmus+ 2021-1-EL01-KA122-SCH-000030697 «Ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω της Αστρονομίας».

Με αφετηρία τα όσα αποκόμισαν οι συμμετέχοντες στις κινητικότητες, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σχεδιάζουν και υλοποιούν διαθεματικά προγράμματα της STEAM Εκπαίδευσης για την Αειφορία, τα οποία αναδεικνύουν τον εμπειρικό και ενιαίο χαρακτήρα των φυσικών επιστημών. Οι διδακτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται ακολουθούν τις αρχές της βιωματικής και της διερευνητικής μάθησης, και δημιουργούν αυθεντικές εμπειρίες που συνδέονται με τη πραγματική ζωή και την καθημερινότητα των μαθητών και των μαθητριών. Ως σημαντικές παράμετροι των δραστηριοτήτων αναδεικνύονται η παιχνιδοποίηση και η αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών, καθώς καθιστούν τη μαθησιακή διαδικασία περισσότερο ελκυστική.

Μέσα από την υλοποίηση Ομίλων Καινοτομίας με αντικείμενο την Αστρονομία και τη Ρομποτική και την ενσωμάτωση πρακτικών της Εκπαίδευσης STEAM κατά μήκος των προγραμμάτων σπουδών, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλλιέργησαν στάσεις, γνώσεις και δεξιότητες που ενισχύουν την ικανότητά τους να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων με επίκεντρο την κλιματική αλλαγή, και να αξιοποιούν την επιστήμη για την επίτευξη κοινωνικής ευημερίας. Η εστίαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αι. και οι πρακτικές εξατομικευμένης μάθησης ευνόησαν την ενεργητική εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία, την πρωτοβουλία και την ικανότητα ανάληψης δράσης για αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Σχέδιο Erasmus+ 2021-1-EL01-KA122-SCH-000030697 «Ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου αιώνα μέσω της διδασκαλίας της Αστρονομίας» μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://1dim-aei-thess.thess.sch.gr/blog/category/europaika-programmata/erasmus/shedio-erasmus-anaptixi-dexiotiton-astronomia/, και στην πλατφόρμα διάδοσης των αποτελεσμάτων Erasmus+ https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-EL01-KA122-SCH-000030697.