Αναρτήθηκαν τα εκπαιδευτικά δρώμενα του 4ου Πανελλήνιου Διαδικτυακού Μαθητικού Μαθηματικού Φεστιβάλ.

2η ανακοίνωση Φώτο Δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ οι εργασίες των μαθητών του 4ου Πανελλήνιου Διαδικτυακού Μαθητικού Μαθηματικού Φεστιβάλ .

Η υψηλή ποιότητα των εργασιών, η ευρεία συμμετοχή και ο ενθουσιασμός των ομάδων που συμμετείχαν ξεπέρασαν σημαντικά τις προσδοκίες των διοργανωτών.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ως μέντορες αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης, εμπλουτίζοντας τους μαθητές με εμπειρίες και καθιστώντας τη μάθηση πιο ελκυστική. Ο πειραματισμός με νέες πρακτικές στη διδασκαλία οδήγησε σε μια μεταμόρφωση από την παραδοσιακή διδασκαλία σε μια προσέγγιση όπου η επίλυση προβλημάτων και η ανακαλυπτική διερευνητική μάθηση κατέχουν κεντρικό ρόλο. Μέσω της συμμετοχής τους στο Φεστιβάλ, πιστεύουμε ότι τα σχολεία κατόρθωσαν να ενδυναμώσουν την αίσθηση κοινότητας και να ενισχύσουν το θετικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στην αλλαγή της πολιτιστικής ταυτότητας του σχολείου τους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ : 2η Ανακοίνωση φεστιβάλ 24