Αλληλογραφία Των Microsoft Windows 10 – Ελληνική Έκδοση

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (Windows 2010)

Το πρόγραμμα Αλληλογραφία εγκαθίσταται αυτόματα με την εγκατάσταση των Windows 2010. Μετά την εγκατάσταση των Windows στον υπολογιστή σας θα πρέπει να εισάγετε μερικές ρυθμίσεις ώστε να συνδέσετε το e-mail που έχετε στο ΠΣΔ με την Αλληλογραφία.

Ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Έναρξη à Όλες οι εφαρμογές à Αλληλογραφία

Μόλις ανοίξει το πρόγραμμα αλληλογραφίας Επιλέξτε «Ξεκινήστε», ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής του email σας στο πρόγραμμα αλληλογραφίας.

Εικόνα 167: Αρχική οθόνη ρυθμίσεων του προγράμματος Αλληλογραφία των Windows 2010

 

Στο επόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε Προσθήκη λογαριασμού.

Εικόνα 168: Επιλογή προσθήκης λογαριασμού

Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα σας εμφανίσει μετά, Επιλέξτε Άλλος λογαριασμός POP, IMAP όπως εμφανίζεται στην παρακάτω Εικόνα 175.

Εικόνα 169: Επιλογή άλλου λογαριασμού

Στην συνέχεια συμπληρώνετε τη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε και τον Κωδικό πρόσβασής της και πατάτε «Είσοδος».

Εικόνα 170: Εισαγωγή στοιχείων λογαριασμού

Στην επόμενη εικόνα βλέπετε τις ρυθμίσεις που πρέπει να εισάγετε για να συνδέσετε σωστά το λογαριασμό σας του ΠΣΔ.

Εικόνα 171: Συνολικές ρυθμίσεις

 

Η μόνη επιλογή που έχετε να κάνετε είναι στον τύπο λογαριασμού: εάν επιθυμείτε να κατεβαίνουν τα e-mails τοπικά στον υπολογιστή σας πρέπει να επιλέξετε POP3, διαφορετικά εάν επιθυμείτε να παραμένουν απομακρυσμένα στο ΠΣΔ, πρέπει να επιλέξετε IMAP. Οι διακομιστές εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας είναι mail.sch.gr.

Αφού συμπληρώσετε τα:

  • Όνομα λογαριασμού
  • Το όνομα σας
  • Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας: mail.sch.gr
  • τύπος λογαριασμού IMAP ή POP3
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (την οποία τοποθετεί το πρόγραμμα αυτόματα, αφού την πληκτρολογήσατε σε προηγούμενο βήμα)
  • Όνομα χρήστη (username λογαριασμού)
  • Κωδικός πρόσβασης
  • Διακομιστής εξερχομένης αλληλογραφίας: mail.sch.gr
  • Επιλέξτε «Ο διακομιστής εξερχομένων απαιτεί έλεγχος ταυτότητας»
  • Ακόμα Επιλέξτε «Χρήση του ίδιου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου»

Εικόνα 172: Ρυθμίσεις προγράμματος

Στην επόμενη οθόνη αποτυπώνονται τα στοιχεία σας όπως έχουν αποθηκευτεί από το πρόγραμμα Αλληλογραφία. Πατάτε «Είσοδος» και συνδέεστε στην αλληλογραφία του ΠΣΔ.

Εικόνα 173: Είσοδος στο πρόγραμμα Αλληλογραφία

Στην επόμενη οθόνη που εμφανίζεται θα επιλέξετε «Τέλος»  και ο λογαριασμός σας είναι έτοιμος για χρήση.

Εικόνα 174: Τέλος ρυθμίσεων του προγράμματος

Στο επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται Επιλέξτε «Έτοιμοι να ξεκινήσετε».

Εικόνα 175: Επιλογή «Έτοιμοι να ξεκινήσετε»