Τι είναι η υπηρεσία WebMail;

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία https://webmail.sch.gr μπορείτε να διαβάσετε και να στείλετε τα e-mail σας άμεσα, μέσω του web, όπου κι αν βρίσκεστε. Από το περιβάλλον της μπορείτε να χρησιμοποιείστε όλες τις λειτουργίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ υπάρχουν και οθόνες βοηθείας.
Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ χρήσιμη καθώς η μέχρι σήμερα πρόσβαση στο mailbox του κάθε χρήστη γινόταν με τις παραδοσιακές μεθόδους (POP 3 & IMAP) που ουσιαστικά παρέχουν εύχρηστη πρόσβαση μόνο από τον προσωπικό σταθμό εργασίας του χρήστη. Η υπηρεσία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μετακινούμενους χρήστες και τους απαλλάσσει από την ανάγκη ρυθμίσεων που χρειάζονται τα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η υπηρεσία αυτή δεν υποκαθιστά τον συνηθισμένο τρόπο χρήσης του e-mail (POP3) από προγράμματα όπως το Outlook ή το Netscape, αλλά είναι μια συμπληρωματική υπηρεσία που δίνεται στους χρήστες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.