Όνομα χώρου mysch.gr (DNS)

Για όλους τους χρήστες προσφέρεται η δυνατότητα δημιουργίας χώρου mysch.gr (DNS) για την προβολή του ιστοτόπου τους.

  • Η δημιουργία και η διαχείριση γίνεται ακολουθώντας τη διαδρομή mySch →  Όνομα χώρου mysch.gr (DNS).

  • Για την Καταχώρηση ονόματος θα πρέπει να εισαχθεί στο πεδίο Όνομα το όνομα χώρου mysch.gr και στην συνέχεια να πατήσουμε το κουμπί «Δέσμευση». Μόλις γίνει η πρώτη δέσμευση θα εμφανιστεί η επόμενη εικόνα.

 

  • Εδώ μπορεί να γίνει νέα δέσμευση ονόματος 3ου επιπέδου και να οριστεί παράλληλα και το «Απόλυτο μονοπάτι» το οποίο δεν χρειάζεται να δείχνει υποχρεωτικά στον ριζικό φάκελο. Η δέσμευση γίνεται με το κουμπί της δισκέτας που βρίσκεται δεξιά του πεδίου «Απόλυτο μονοπάτι».
  • Αποδέσμευση ενός ονόματος μπορεί να γίνει με το κουμπί  alt.