Ιστότοποι-Iστοσελίδες

To Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο φιλοξενεί ιστοτόπους Σχολείων, Διοικητικών και Άλλων Μονάδων της εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών.

Η φιλοξενία υποστηρίζει απλές HTML ιστοσελίδες σελίδες καθώς και δυναμικές ιστοσελίδες με την χρήση PHP. Υποστηρίζονται βάσεις δεδομένων τύπου MySQL.

Η νέα έκδοσης της  υπηρεσίας  φιλοξενίας ιστοσελίδων βασίζεται στο λογισμικό PLESK και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση : https://webhost.sch.gr

Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά και  οδηγίες για τη νέα  υπηρεσία φιλοξενίας ιστοτόπων.

Νέο σύστημα φιλοξενίας ιστοσελίδων