Ιστότοποι-Iστοσελίδες

To Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο φιλοξενεί ιστοτόπους Σχολείων, Διοικητικών και Άλλων Μονάδων της εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών.

Η φιλοξενία υποστηρίζει απλές HTML ιστοσελίδες σελίδες καθώς και δυναμικές ιστοσελίδες με την χρήση PHP. Υποστηρίζονται βάσεις δεδομένων τύπου MySQL.