Οδηγίες χρήσης καταλόγου μονάδων και ιστοτόπων


O Κατάλογος μονάδων της εκπαίδευσης και ιστοτόπων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, είναι διαθέσιμος στο  https://www.sch.gr/sites/ και περιέχει τόσο τα στοιχεία εκπαιδευτικών μονάδων όσο και τους ιστοτόπους σχολείων - μονάδων και εκπαιδευτικών που φιλοξενούνται στο ΠΣΔ. Συγκεκριμένα, περιέχονται ιστότοποι από:

 • την υπηρεσία φιλοξενίας ιστοτόπων του ΠΣΔ
 • την υπηρεσία Εκπαιδευτικών κοινοτήτων και Ιστολογίων blogs.sch.gr
 • την υπηρεσία περιοδικών schoolpress.sch.gr

 

sch sites01

Διαχωρίζεται στους παρακάτω υποκαταλόγους, με δυνατότητες φιλτραρίσματος, βάσει γεωγραφικών και θεματικών κατηγοριών και δυνατότητα αναζήτησης.

 1. Κατάλογο των σχολικών και διοικητικών μονάδων, προβολής στοιχείων για κάθε μία από αυτές και διασύνδεσης της με το maps.sch.gr για την προβολή της γεωγραφικής θέσης .
 2. Κατάλογο με τους ιστότοπους/ιστολόγια/περιοδικά των μονάδων
 3. Κατάλογο με τους ιστότοπους/ιστολόγια/περιοδικά εκπαιδευτικών στο Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (δεν περιέχονται προσωπικά στοιχεία).

Ο διαχειριστής κάθε ιστότοπου μπορεί μέσω του Πίνακα ελέγχου https://my.sch.gr να επιλέξει:

 • Τις συνοδευτικές πληροφορίες και τις θεματικές ενότητες που αφορούν τον ιστότοπο του
 • Την εμφάνιση ή του ιστοτόπου στο κατάλογο.
 • Μόνο για σχ. μονάδες: Τον καθορισμό του βασικού ιστότοπου της μονάδας.

Κατάλογος σχολείων και μονάδων της εκπαίδευσης

Η σελίδα αυτή εμφανίζει πίνακα με σελιδοποιημένα αποτελέσματα με τρεις στήλες: Την ονομασία της μονάδας, τη διεύθυνση εκπαίδευσης στην οποία ανήκει και σύνδεσμο προς την προβολή όλων των στοιχείων της μονάδας.

sch sites01

Επίσης, στο πάνω μέρος του καταλόγου εμφανίζεται φίλτρο αναζήτησης. Ο συνδυασμός των φίλτρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι

 • Ονομασία μονάδας
 • Περιφερειακή ενότητα
 • Δήμο
 • Δ/νση εκπαίδευσης και
 • Τύπος μονάδας.

Το φίλτρο με βάση το Δήμο ενεργοποιείται μόνο εφόσον επιλεγεί κάποια περιφερειακή ενότητα.  Τα φίλτρα που έχουν επιλεγεί προβάλλονται ως ετικέτες πάνω από τον κατάλογο των μονάδων.

sch sites02

Πατώντας επάνω σε κάποια ετικέτα φίλτρου γίνεται αφαίρεση του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Εμφάνιση στοιχείων μονάδας

Πατώντας στο (+) στα αριστερά της κάθε μονάδας, προβάλλονται οι βασικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μονάδα (ταχ. δ/θνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, e-mail ,δ/νση εκπαίδευσης και τους ιστοτόπους της μονάδας).
sch sites03

Πατώντας πάνω στο σύνδεσμο “Εμφάνιση στον χάρτη” πραγματοποιείται αναζήτηση βάση του κωδικού ΜΜ και προβολή της τοποθεσίας της μονάδας στον χάρτη του maps.sch.gr

Πατώντας τον σύνδεσμο «Προβολή όλων των στοιχείων» εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μονάδα.

sch sites04

Κατάλογος ιστότοπων των μονάδων

Η σελίδα αυτή εμφανίζει επίσης πίνακα με σελιδοποίηση και δυνατότητα αναζήτησης. Ο πίνακας προβάλλει τις παρακάτω τρεις στήλες: Ονομασία μονάδας, τον κύριο ιστότοπο της μονάδας και σύνδεσμο προς την προβολή όλων των στοιχείων της μονάδας.
sch sites05

Το κουμπί (+) στα αριστερά της κάθε μονάδας και η λειτουργία προβολής λεπτομερειών της μονάδας έχουν την ίδια ακριβώς λειτουργία με την προηγούμενη σελίδα.

Το φίλτρο αναζήτησης εκτός από τα προηγούμενα πεδία, Ονομασία μονάδας, Περιφερειακή ενότητα, Δήμο, Δ/νση εκπαίδευσης και Τύπος μονάδας, περιλαμβάνει επίσης και τον θεματικό κατάλογο ιστοτόπων. Ο ορισμός της θεματικής ενότητας στην οποία ανήκει ένας ιστότοπος γίνεται από τον Πίνακα ελέγχου (https://my.sch.gr).

sch sites06

 

Κατάλογος ιστότοπων  μελών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Αυτή η σελίδα εμφανίζει πίνακα με τους ιστοτόπους των μελών του ΠΣΔ. Ο πίνακας περιλαμβάνει τρεις στήλες: την ονομασία του ιστοτόπου, το URL του ιστότοπου και την περιγραφή του ιστοτόπου. Δε δίνονται προσωπικά στοιχεία για τον κάτοχο του ιστοτόπου.

sch sites07

Ο επισκέπτης  μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση ιστοτόπου με συνδυασμό των πεδίων:

 • Περιφερειακή ενότητα,
 • Δήμο,
 • Ειδικότητα και
 • Θεματικό κατάλογο στον οποίο έχει επιλέξει ο κάτοχος να εντάξει τον ιστότοπο μέσω των σχετικών επιλογών του Πίνακα ελέγχου mysch.gr.

 

Διαχείριση ενός ιστοτόπου μέσω του Πίνακα Ελέγχου my.sch.gr

Ο ιδιοκτήτης (μονάδα ή εκπαιδευτικός) ενός ιστοτόπου, μπορεί να επιλέξει την εμφάνιση ή μη εμφάνιση του ιστοτόπου στον παραπάνω κατάλογο, μέσω του  Πίνακα Ελέγχου του στο  https://my.sch.gr.

Εκεί αφού συνδεθεί, μπορεί να δει όλους τους ιστοτόπους του μέσω της επιλογής μενού «Ιστότοποι – Κατάλογος του ΠΣΔ».  Θα εμφανιστεί πίνακας που περιέχει τους βασικούς ιστότόπους του, με χρωματική ένδειξη ανάλογα με την κατάστασή τους.
Ο συνδεδεμένος χρήστης, για να δει/τροποποιήσει τις λεπτομέρειες του κάθε ιστοτόπου, θα πρέπει να πατήσει το εικονίδιο  ‘Γραναζιού’ που υπάρχει στην αντίστοιχη τελευταία στήλη του πίνακα.

sch sites08

Στην επόμενη σελίδα, στην:

 • περιοχή «Στοιχεία ιστότοπου» θα εμφανιστούν λεπτομέρειες για τον ιστότοπο αυτό και βοηθητικοί σύνδεσμοι, που διαφέρουν ανάλογα με το σύστημα στο οποίο φιλοξενείται
  sch sites09
 • περιοχή «Ρυθμίσεις προβολής στον κατάλογο ιστοτόπων του ΠΣΔ», μπορεί κανείς να ορίσει: την προβολή ή μη του επιλεγμένου ιστοτόπου στον κατάλογο, τον τίτλο του και μία σύντομη περιγραφή, καθώς τις θεματικές ενότητες του καταλόγου που τυχόν θέλει να εντάξει τον ιστότοπο του.
  sch sites10