Δαγωνισμοί Φυσικής / Φυσικών “Αριστοτέλης” 2023

Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικών / Φυσικής «Αριστοτέλης» 2023
και η Διεθνής Ολυμπιάδα Φυσικής 2023

 Διεξάγονται από το Τμήμα Φυσικής - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ), με έγκριση και υπό την αιγίδα (Φ.14/150221/ΦΔ/151441/Δ1/7-12-2022, Φ.14/62698/ΦΔ/157063/Δ1/19-12-2022, Φ15/137966/Δ2/7-11-2022) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, (χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών, όπως προϋποθέτει το Υπουργείο):

  • Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού «Αριστοτέλης»

την 23η Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη (10:00-11:30) για τους/τις μαθητές/τριες της Ε’ και Στ’ τάξης στα Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας

  •  Οι Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής Γυμνασίου και Λυκείου «Αριστοτέλης»

την 10η Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή  για τους/τις μαθητές/τριες της Α’, Β’ και Γ’ τάξης Γυμνασίου και τους/τις μαθητές/τριες Α’ και Β’ τάξης Λυκείου (12:00-14:00) καθώς και για του/τις μαθητές/τριες της Γ’ τάξης Λυκείου (11:00-14:00) στα Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας.

Οι Διαγωνισμοί αυτοί δίνουν την ευκαιρία και τη δυνατότητα της συμμετοχής, του συναγωνισμού και της διάκρισης/βράβευσης σε αυτήν την υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική διαδικασία σε όλους τους/τις μαθητές/τριες όλων των τάξεων.

  • Η Διεθνής Ολυμπιάδα Φυσικής

Ο Διαγωνισμός Φυσικής «Αριστοτέλης» δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες της Γ’ Λυκείου όλης της χώρας:

  • να διεκδικήσουν μια θέση από τις πέντε στην Ολυμπιακή Ομάδα της χώρας μας και
  • να την εκπροσωπήσουν στην 53η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2023 (IPhO 23) μεταβαίνοντας στον τόπο διεξαγωγής της, στο Τόκυο της Ιαπωνίας, από 10 έως και 17 Ιουλίου 2023.

Πληροφορίες, οδηγίες υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, βραβεύσεις, τα παλαιά θέματα με τις λύσεις τους και οι θεματικές ενότητες των Διαγωνισμών είναι αναρτημένα στους διαδικτυακούς τόπους:

http://micro-kosmos.uoa.gr  και  www.eefee.gr

Δείτε Σχετικά:

Οι Επιστημονικές και Οργανωτικές Επιτροπές
των Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» και των Διεθνών Ολυμπιάδων Φυσικής