Διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34, 106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2103616532 ‐ 3617784 ‐ Fax: 2103641025
e‐mail : info@hms.gr www.hms.gr
Διαγωνισμός Μαθηματικών ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
http://www.hms.gr/pythagoras/index.html\ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΜΕ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 2021


Τι είναι ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ:

Κεντρικός στόχος του διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ της ΕΜΕ, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από το Υ.ΠΑΙ.Θ , είναι η ανάπτυξη των βασικών Μαθηματικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων, που προσδιορίζουν τις δυνατότητες να σκέπτεται ο μαθητής με Μαθηματικό τρόπο και να αξιοποιεί βασικές Μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες.

Πότε θα διεξαχθεί

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.14/1080/ΦΔ/4490/Δ1/15.1.21 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά το πρωί του Σαββάτου 03 Απριλίου 2021.

Πού και πως θα διεξαχθεί

Ειδικά για φέτος ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά όχι στα εξεταστικά κέντρα, αλλά σε χώρο που θα επιλεγεί από τον ίδιο το μαθητή/τρια (στην οικία του/της ή όπου αλλού επιλέξει).

Ποιοι συμμετέχουν

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν μαθητές από την Β΄ τάξη Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι να έχουν γίνει συνδρομητές του περιοδικού «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ».

Πώς θα πραγματοποιείται η εγγραφή συνδρομητή στο περιοδικό:

Η ΕΜΕ θα καθορίσει και ανακοινώσει έγκαιρα τα κέντρα εγγραφής των μαθητών / μαθητριών. Η εγγραφή γίνεται μέσω του κέντρου που επιλέγει ο μαθητής / μαθήτρια. Ο μαθητής / μαθήτρια θεωρείται εγγεγραμμένος μόνο όταν έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του, που είναι 10€.

Ποια θα είναι τα κέντρα του διαγωνισμού

Είναι τα ήδη υπάρχοντα κέντρα με τα οποία συνεργάσθηκε η ΕΜΕ για τη διεξαγωγή του ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2020, καθώς και οποιοδήποτε σχολείο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) ή φορέας επιθυμεί τη συμμετοχή του. Ειδικά για τα Δημόσια σχολεία αφενός απαιτείται η συγκατάθεση του Δ/ντη και του Συλλόγου, καθώς και ο ορισμός Συντονιστή και αφετέρου ο συνολικός αριθμός των μαθητών που θα δηλώσουν συμμετοχή να είναι τουλάχιστον τριάντα (30) και οι μαθητές από κάθε τάξη να είναι τουλάχιστον πέντε (5).
Εφόσον ένα σχολείο ή ένας εκπαιδευτικός φορέας επιθυμεί τη συμμετοχή στο διαγωνισμό με την ιδιότητα του κέντρου θα αποστείλει στην ΕΜΕ στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας: info@hms.gr και pythagoras_eme@hms.gr e-mail με το οποίο θα δηλώνει τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό

Πρόσθετες πληροφορίες

Στα κέντρα τα οποία θα δηλώσουν συνεργασία θα σταλεί η ηλεκτρονική διεύθυνση της πλατφόρμας μέσω της οποίας θα γίνεται η εγγραφή των μαθητών και θα υπάρξει επιπλέον αναλυτική ενημέρωση για τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας της ΕΜΕ (http://www.hms.gr).

Ιστότοπος Διαγωνισμού: http://www.hms.gr/pythagoras

Δείτε σχετικά: