Δημοτικό Σχολειο Χαλκιάδων – ERASMUS+ 2022-2-EL01-KA210-SCH-000092421

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS +

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ERASMUS+ 2022-2-EL01-KA210-SCH-000092421 “School Biodiversity Alliance: A Creative and Collaborative Approach to Tackle Biodiversity Loss in Europe”,  δίνοντας έναν  Ευρωπαϊκό προσανατολισμό στον χαρακτήρα του Δημοτικού Σχολείου Χαλκιάδων.

Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι γνώσης στο οποίο συνταξίδεψαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Τουρκία. 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο διάστημα ενός χρόνου από 31/05/2023 έως  30/05/2024 και συνεργαζόμενοι  εταίροι ήταν 

  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ, συντονιστής του προγράμματος
  • Istituto Comprensivo Statale scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° Sanluri (Ιταλία-Σαρδηνία)
  • ARTETEKA LIMITED (Ιρλανδία)
  • ASN ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE E NATUREZA (Πορτογαλία)

Η πρώτη δραστηριότητα του σχεδίου  αφορούσε στην  κινητικότητα και εκπαίδευση 13 εκπαιδευτικών από τα συνεργαζόμενα σχολεία, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα το διάστημα από 10/10/2023 ως 13/10/2023.

 Δημιουργήθηκε ένα  Ευρωπαϊκό  δίκτυο σχολείων με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων ,την ενσωμάτωση αυτών στην εκπαιδευτική πρακτική  καθώς  και την αναζήτηση λύσεων σε θέματα διατήρησης της Βιοποικιλότητας. 

Οι μαθητές, με την υποστήριξη και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, ευαισθητοποιήθηκαν πάνω σε περιβαλλοντικά  θέματα  μέσα από καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και αναζήτησαν λύσεις για  τη διαχείριση του σημαντικού προβλήματος της μείωσης της βιοποικιλότητας. Έγιναν ερασιτέχνες παραγωγοί βίντεο παρουσιάζοντας  την βιοποικιλότητα της περιοχής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από την ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για τους σκοπούς του προγράμματος,  https://www.schoolbiodiversityalliance.com/

Η δεύτερη δραστηριότητα “Together for Biodiversity” αφορούσε στην οργάνωση και υλοποίηση ενός καλλιτεχνικού διαγωνισμού όπου οι μαθητές  μέσω των  έργων τους μιλούν  και προτείνουν λύσεις για την βιοποικιλότητα του τόπου τους. 

Οι μαθητές εντάχθηκαν σε δύο ηλικιακές κατηγορίες,  βραβεύτηκαν τα καλύτερα έργα και όλα  τα έργα ψηφιοποιήθηκαν και αναρτήθηκαν  στο Virtual musem στην ιστοσελίδα του δικτύου.

Η υλοποίηση του προγράμματος  είχε πολλαπλά οφέλη για την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου για το λόγο ότι :

  • το σχολείο εδραιώθηκε ως σημαντικός πυλώνας της τοπικής κοινωνίας αποκτώντας προστιθέμενη αξία 
  • οι μαθητές απέκτησαν κεντρικό ρόλο
  • τέθηκαν οι βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες με  Ευρωπαϊκούς φορείς
  • δημιουργήθηκε  ένα δίκτυο συνεργασίας με εκπαιδευτικούς ευρωπαϊκών σχολείων 
  • οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν τις γλωσσικές δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα
  • ήρθαν σε επαφή με τον πολιτισμό και την κουλτούρα άλλων  ευρωπαϊκών  χωρών 

Ευχαριστούμε θερμά τους συνεργάτες μας 

 https://arteteka.com/

https://www.istitutocomprensivosanluri.edu.it/

https://www.sociedadenatureza.pt/

για την αμέριστη υποστήριξη   και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία σε άλλα διεθνή έργα στο μέλλον.

Το σχέδιο υλοποιήθηκε  με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Εθνικής Μονάδας (ΙΚΥ)