Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση – 27ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024, οι μαθητές και μαθήτριες των Δ΄ Ε΄, Στ΄ τάξεων του 27ου Δημοτικού σχολείου Βόλου, βίωσαν στο σχολείο τους μια συναρπαστική εμπειρία!
Έκαναν ένα εντυπωσιακό ταξίδι γνώσης στο παρελθόν, στην αρχαία Αθήνα του 2ου μ.Χ αιώνα. Πώς έγινε αυτό; Με την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας.
Τα παιδιά παρακολούθησαν ένα video 360 μοιρών (εικονικής πραγματικότητας). Κάθε παιδί φορούσε τη δική του ατομική μάσκα και μεταφέρθηκε σε μια άλλη εποχή. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με διαδραστικό quiz γνώσεων.
Στη δράση τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής καθώς και κανόνες ασφαλείας για την προστασία των παιδιών.
Τι είναι η εικονική πραγματικότητα;
Η Εικονική Πραγματικότητα (VR) είναι ένας προσομοιωμένος, πειστικός, διαδραστικός κόσμος που μπορεί να σχετίζεται ή όχι με τον πραγματικό κόσμο. Τα συστήματα εικονικής πραγματικότητας χρησιμοποιούν είτε συσκευή εικονικής πραγματικότητας είτε περιβάλλοντα πολλαπλών προβολών για τη δημιουργία εικόνων, ήχων και άλλων αισθητηριακών ερεθισμάτων που βοηθούν τον χρήστη να ενσωματωθεί και να αλληλεπιδράσει με το εικονικό περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας, ο χρήστης βιώνει τον τεχνητό κόσμο, κινείται μέσα σε αυτόν και αλληλεπιδρά με εικονικά χαρακτηριστικά ή αντικείμενα. Η εντύπωση δημιουργείται συνήθως χρησιμοποιώντας μια συσκευή VR που αποτελείται από μια οθόνη τοποθετημένη στο κεφάλι με μια μικρή οθόνη μπροστά στα μάτια, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργηθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με πολλές μεγάλες οθόνες. Η εικονική πραγματικότητα βασίζεται συνήθως σε οπτική και ακουστική ανατροφοδότηση.
Γιατί έγινε αυτό στο σχολείο;
Η Εικονική Πραγματικότητα είναι ένα ισχυρό εργαλείο μάθησης. Χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια δίνοντας την ευκαιρία για δραστηριότητες που δεν είναι δυνατόν να γίνουν στον πραγματικό κόσμο.
Γιατί τα συστήματα VR θεωρούνται αποτελεσματικά στην εκπαίδευση;
Ο κύριος λόγος είναι ότι οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση σε περιβάλλοντα που δεν είναι δυνατά στην πραγματικότητα, για παράδειγμα το ταξίδι στο παρελθόν. Πίσω από αυτή την εξερεύνηση κρύβεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο ενεργητικής μάθησης καθώς τα παιδιά αποκτούν βιωματικές εμπειρίες στα γνωστικά τους αντικείμενα, με τη μορφή παιχνιδιού.
Η εμπειρία ήταν ουσιαστική και συναρπαστική για μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς !
Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Vr Revolution για την εξαιρετική συνεργασία!