Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Job Shadowing στο Ρίμινι της Ιταλίας – 6ο Γυμνάσιο Λάρισας

Από τις 29 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου 2024, ο καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας και Διευθυντής του 6ου  Γυμνασίου Λάρισας, συμμετείχε σε πρόγραμμα Job Shadowing στο Ρίμινι της Ιταλίας, στο σχολείο Liceo Scientifico Statale Albert Einstein. Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ του σχολείου μας με Kωδικό 2023-1-EL01-KA121-SCH-000129483 και ως διαπιστευμένο σχολείο με Kωδικό διαπίστευσης 2020-1-EL01-KA120-SCH-000094713.

Κατά την άφιξή του στο Liceo Scientifico A. Einstein, έγινε θερμή υποδοχή από τον Διευθυντή και το προσωπικό του σχολείου. Στη συνέχεια, περιηγήθηκε στους χώρους του σχολείου και παρακολούθησε μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας με χρήση ψηφιακών εργαλείων, συμμετέχοντας ενεργά σε δραστηριότητες STEM. Μετά το πέρας των μαθημάτων, συζήτησε με τους Ιταλούς εκπαιδευτικούς για την ενσωμάτωση STEM στη διδασκαλία Αγγλικών και αντάλλαξε ιδέες σχετικά με Μεθοδολογίες διδασκαλίας, Προσέγγισης των μαθητών και Διαχείρισης τάξης.

Ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος ήταν η παρακολούθηση και ενεργός συμμετοχή σε μαθήματα τάξεων με μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ακολούθησαν συζητήσεις με τους εκπαιδευτικούς για τις προσεγγίσεις της εξατομικευμένης εκπαίδευσης και τις πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης που εφαρμόζονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία.

Επιπλέον, παρακολούθησε εργασίες eTwinning και συμμετείχε σε κοινή συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς του Ιταλικού σχολείου σχετικά με τη σημασία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ και τις διασυνδέσεις μεταξύ των σχολείων. Τέλος, συζήτησε με τη διεύθυνση του σχολείου για τους τρόπους αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων σχολικής ζωής.

Το πρόγραμμα αποτέλεσε μια πολύτιμη εμπειρία για την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ του εκπαιδευτικού της Ελλάδας και εκείνων της Ιταλίας, ενισχύοντας την εκπαιδευτική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.