Ενημερωτική και επιμορφωτική Διημερίδα – Βιωματικό Σεμινάριο για την υποστήριξη και συμπερίληψη μαθητών με Δ.Ε.Π.-Υ.

Ενημερωτική και επιμορφωτική Διημερίδα - Βιωματικό Σεμινάριο για την υποστήριξη και συμπερίληψη μαθητών και ατόμων με Δ.Ε.Π.-Υ.

Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2024 στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου.

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ( ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Επιστημονική Οικογένεια i–paidi ΑΜΚΕ (i-paidi https://i-paidi.gr), την Αντιπερειφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον Δήμο Καρπενησίου και ομάδα επιστημόνων εξειδικευμένων στην πολύπλευρη υποστήριξη παιδιών με φυσιολογικό IQ και με νευροαναπτυξιακή διαταραχή που ορίζεται ως Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής με/ή χωρίς Υπερκινητικότητα (Δ.Ε.Π.-Υ), συνδιοργανώνουν ενημερωτική και επιμορφωτική Διημερίδα – Βιωματικό Σεμινάριο για την υποστήριξη και συμπερίληψη ατόμων και μαθητών με Δ.Ε.Π.-Υ., με θέμα:

«ΔΕΠΥ & ΑΓΧΟΣ: Διαφοροδιάγνωση και Διαχείριση»

Πολλαπλές επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η έγκαιρη αξιολόγηση και παρέμβαση προσφέρει έως και 85% μείωση των δυσκολιών (Sonuga-Barke, E. Jetal., 2011· Boulder, University of Colorado, 2020).

Η Διημερίδα - Βιωματικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

β. Γονείς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης με Δ.Ε.Π.-Υ. και όχι μόνο.

γ. Κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τα θέματα που αφορούν στη Δ.Ε.Π.-Υ.

Η Διημερίδα - Βιωματικό Σεμινάριο υλοποιείται το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2024 στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν θα χορηγηθεί Βεβαίωση παρακολούθησης.