Έργο eTwinning «I will survive» από το Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων «Νικόλαος Δούμπας»

Το Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων «Νικόλαος Δούμπας» υλοποίησε το σχολικό έτος 2023-2024  έργο eTwinning με τίτλο “I will survive”. Στο έργο συμμετείχαν 7 σχολεία από Ευρωπαϊκές χώρες με 14 εκπαιδευτικούς και 158 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από το Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων συμμετείχαν 2 εκπαιδευτικοί και 25 μαθητές A΄ Γυμνασίου. Στόχος του έργου ήταν να συνειδητοποιήσουμε τους κινδύνους που απειλούν τη ζωή μας, να διερευνήσουμε τρόπους αντιμετώπισης και να υποδείξουμε προτάσεις βελτίωσης της καθημερινότητάς μας.

Κατά τη διάρκεια του έργου υλοποιήθηκαν δραστηριότητες όπως «Φυσικές καταστροφές», «Εκφοβισμός», «Ισορροπημένη διατροφή», «Αθλητικές δραστηριότητες». Μέσα από αυτές οι μαθητές ανέπτυξαν βασικές δεξιότητες, όπως την κριτική σκέψη (π.χ. είδη φυσικών καταστροφών), τη δημιουργικότητα (π.χ. ψηφιακές αφίσες), την επικοινωνία (π.χ.webinars), τη συνεργασία (π.χ. συνταγές). Στο πλαίσιο του προγράμματος γνώρισαν μαθητές άλλων χωρών και τον πολιτισμό τους, έμαθαν κανόνες ασφαλούς διαδικτύου, χρησιμοποίησαν ψηφιακά εργαλεία και βελτίωσαν τη χρήση της αγγλικής γλώσσας.

Το έργο ενσωματώνεται στο πρόγραμμα σπουδών, καθώς συνδυάζονται πολλά γνωστικά αντικείμενα, όπως Γεωγραφία, Βιολογία, Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Φυσική Αγωγή, Γλώσσα και Εικαστικά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το eTwinning έργο μας μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου: https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/i-will-survive-0/twinspace, καθώς και στην ιστοσελίδα του Σχολείου: http://gym-mous-ioann.ioa.sch.gr/wordpress/