Εσπερινό ΕΠΑΛ Μεγάρων: Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα.

Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024, το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΡΩΝ   πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Βιώσιμη – Αειφόρος Ανάπτυξη και Τοπική Κοινωνία», στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα.

Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, στη Δημητσάνα, προβάλλει τη σημασία της υδροκίνησης στην παραδοσιακή κοινωνία. Εστιάζοντας στις βασικές προβιομηχανικές τεχνικές που αξιοποιούν το νερό για την παραγωγή ποικίλων προϊόντων, τις συνδέει με την ιστορία και την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας στο πέρασμα του χρόνου.

Η Δημητσάνα αποτελεί την επιτομή της αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αφού καταφέρνει να συγκεράσει την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ισορροπιών, ικανοποιώντας τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.

Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό του Μουσείου για την άψογη φιλοξενία και τους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση του προγράμματος.

Η Διευθύντρια

Ρήγα Ελένη