Ευρωπαϊκή Διάκριση για το 1ο ΓΕΛ Πύργου

Με την Ευρωπαϊκή Διάκριση “eTwinning School Label” τιμήθηκε το 1ο ΓΕΛ ΠΥΡΓΟΥ, τιμητική αναγνώριση για σχολεία που παράγουν εκπαιδευτικό έργο σύμφωνα με τις αρχές των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Συνολικά 928 σχολεία σε όλη την Ευρώπη- 57 εκ των οποίων στην Ελλάδα- τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου eTwinning 2024-2025.

Η βράβευση αυτή δεν οφείλεται μόνο στη συμμετοχή των μαθητών του σχολείου σε προγράμματα eTwinning, αλλά στην ενίσχυση της μάθησης και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας και στη διαρκή προσπάθεια των εκπαιδευτικών του σχολείου για συνεχή επιμόρφωση.

Τα σχολεία που τιμήθηκαν με τον τίτλο » Σχολείο eTWinning» είναι πρωτοπόρα και αναγνωρίζονται ως ηγέτες σε τομείς όπως τους εξής:

  • Ψηφιακή πρακτική
  • Πρακτική ηλεκτρονικής ασφάλειας (eSafety)
  • Καινοτόμες και δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις
  • Προώθηση συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού
  • Προώθηση πρακτικών συνεργατικής μάθησης με το προσωπικό και τους μαθητές

Πρόκειται για μια συλλογική αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων ολόκληρης της ομάδας του eTwinning.  Αξιολογείται και αναγνωρίζεται η συμμετοχή, η δέσμευση και η αφοσίωση ολόκληρου του σχολείου στην ανάπτυξη ενός οράματος που επικεντρώνεται στην μάθηση υιοθετώντας ταυτόχρονα μια κουλτούρα έρευνας καινοτομίας και εξερεύνησης.

Το να γίνει μια μονάδα Σχολείο eTwinning είναι ένα ταξίδι ανάπτυξης και μετασχηματισμού, το οποίο προωθεί κουλτούρα διαμοιρασμένης ηγεσίας, παρέχοντας συγκεκριμένες ευκαιρίες για επαγγελματική υποστήριξη, όπως καθοδήγηση ή μάθηση από ομοτίμους κι ενθαρρύνοντας τους εκπαιδευτικούς να συνεισφέρουν και να σχεδιάσουν προγράμματα σπουδών. Επιπλέον, κάθε σχολείο eTwinning είναι διαφορετικό, αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις και πραγματικότητες, και δίνει ενεργό ρόλο στους μαθητές.

Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την Δ/νση του σχολείου για την σημαντική αυτή Ευρωπαϊκή διάκριση.