Προστασία και αντιμετώπιση περιστατικών κακής χρήσης και ασφάλειας (CERT)

  Με σκοπό την επίβλεψη, πρόληψη αλλά και την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών κατάχρησης δικτυακών πόρων, δικτυακών υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου.
 alt