Πληροφορίες για τα cookies

Τι είναι τα Cookies;

Tο cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης (web browser) από ένα δικτυακό τόπο που επισκέπτεστε.
Διευκολύνει το δικτυακό τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας π.χ. αν είστε συνδεδεμένος χρήστης, αν έχετε επιλέξει να βλέπετε με συγκεκριμένη ταξινόμηση κάποιες λίστες κ.α.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies στους ιστοτόπους και στις υπηρεσίες μας;

Στο https://www.sch.gr και σε άλλους ιστοτόπους του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου χρησιμοποιούμε cookies για:

  • την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένος χρήστης μετά την σύνδεσή σας (log in)
  • την διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, τις προτιμήσεις ταξινόμησης, φιλτραρίσματος λιστών κ.α.
  • τον εντοπισμό και την προβολή των  δεδομένων που σας αφορούν
  • την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων και είναι αναγκαία για την «ανάγνωση» οπτικού ή ακουστικού περιεχομένου,
  • την βελτίωση των επιδόσεων του ιστότοπου μας.

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (web broswer) για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies.
Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται μην είναι διαθέσιμες.

Διάφοροι ιστότοποι του ΠΣΔ και σχετικά cookies

 

Ιστότοπος www.sch.gr

Όνομα cookie Λειτουργία Διάρκεια
wordpress_ Εισάγεται από το www.sch.gr σε συνδεδεμένο χρήστη. Συνεδρία
wordpress_logged_in_ Εισάγεται από το www.sch.gr σε συνδεδεμένο χρήστη Συνεδρία
wordpress_test_ Εισάγεται από το www.sch.gr σε συνδεδεμένο χρήστη Συνεδρία
wordpress_test_cookie Εισάγεται από το www.sch.gr Συνεδρία
wp-settings- Το www.sch.gr επίσης δημιουργεί μερικά wp-settings-[UID] cookies.
Ο αριθμός στο τέλος είναι το user ID από τον πίνακα χρηστών στην βάση δεδομένων.
Χρησιμοποιείται για την διαμόρφωση του διαχειριστικού περιβάλλοντος σας και ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας και για την διαμόρφωση του frontend.
1 έτος
wp-settings-time- Το www.sch.gr επίσης δημιουργεί κάποια wp-settings-{time}-[UID] cookies.
Ο αριθμός στο τέλος είναι το user ID από τον πίνακα χρηστών στην βάση δεδομένων.
Χρησιμοποιείται για την διαμόρφωση του διαχειριστικού περιβάλλοντος σας και ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας και για την διαμόρφωση του frontend.
1 έτος
PHPSESSID Λειτουργεί ως αναγνωστικό για την συνεδρίας (session) στον ιστότοπο μας Συνεδρία
SESS Διασφαλίσει την διατήρηση των πληροφορίων που εισάγετε κατά την μετακίνηση σας από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα αυτού του ιστοτόπου. Συνεδρία
cookie_notice_accepted Διατηρεί την πληροφορία σχετικά με την ενημέρωση σας για την χρήση cookies Συνεδρία

 

Κοινοποίηση

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

 

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα στο www.sch.gr ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.


 

Ιστότοπος https://register.sch.gr

Όνομα Διάρκεια Λειτουργία
Αναγκαία
PHPSESSID Συνεδρία Cookie που δημιουργείται από εφαρμογές που στηρίζονται στη γλώσσα προγραμματισμού PHP. Αυτό είναι ένας ταυτοποιητής γενικού σκοπού (general purpose identifier) που χρησιμοποιείται για να διατηρεί μεταβλητές για τις επισκέψεις των χρηστών (user session variables). Eίναι συνήθως ένας τυχαία δημιουργηθείς αριθμός, το πώς χρησιμοποιείται είναι συγκεκριμένο για τον διαδικτυακό τόπο, όμως ένα καλό ένα καλό παράδειγμα είναι να διατηρεί ένα καθεστώς σύνδεσης για τον χρήστη μεταξύ διαφορετικών σελίδων.
reset-password Συνεδρία Ταυτοποιητής που χρησιμοποιείται για να διατηρεί μεταβλητές για τις επισκέψεις των χρηστών (user session variables) στο υποσύνολο των ιστοσελίδων που αφορούν την αλλαγή/ανάκτηση κωδικού πρόσβασης.
register-teachers Συνεδρία Ταυτοποιητής που χρησιμοποιείται για να διατηρεί μεταβλητές για τις επισκέψεις των χρηστών (user session variables) στο υποσύνολο των ιστοσελίδων που αφορούν την εγγραφή εκπαιδευτικών στο ΠΣΔ.
SchUsersAdmin Συνεδρία Ταυτοποιητής που χρησιμοποιείται για να διατηρεί μεταβλητές για τις επισκέψεις των χρηστών (user session variables) στο σύνολο του ιστοτόπου.
Cookies ανάλυσης/επίδοσης
uscc 1 έτος Cookie που δηλώνει την ενημέρωση σας σχετικά με την χρήση των cookies στo υποσύνολο των ιστοσελίδων που αφορούν την διαχείριση χρηστών (https://register.sch.gr).
trcc 1 έτος Cookie που δηλώνει την ενημέρωση σας σχετικά με την χρήση των cookies στo υποσύνολο των ιστοσελίδων που αφορούν την εγγραφή εκπαιδευτικών (https://register.sch.gr/teachers).
rpcc 1 έτος Cookie που δηλώνει την ενημέρωση σας σχετικά με την χρήση των cookies στo υποσύνολο των ιστοσελίδων που αφορούν την ανάκτηση κωδικού πρόσβασης (https://register.sch.gr/password/reset_password/).
cpcc 1 έτος Cookie που δηλώνει την ενημέρωση σας σχετικά με την χρήση των cookies στo υποσύνολο των ιστοσελίδων που αφορούν την αλλαγή κωδικού πρόσβασης (https://register.sch.gr/password/change_password/).
wpcc 1 έτος Cookie που δηλώνει την ενημέρωση σας σχετικά με την χρήση των cookies στo υποσύνολο των ιστοσελίδων που αφορούν την εγγραφή μαθητών (https://register.sch.gr/students/).
Κοινοποίηση

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.


Ιστότοπος https://webmail.sch.gr

Όνομα Διάρκεια Λειτουργία
Αναγκαία
Horde Συνεδρία Cookie που δημιουργείται από την εφαρμογή https://webmail.sch.gr/. Eίναι ένας ταυτοποιητής που χρησιμοποιείται για να διατηρεί τις μεταβλητές για την επίσκεψη ενός χρήστη(user session variables), να διατηρεί ένα καθεστώς σύνδεσης για τον χρήστη μεταξύ διαφορετικών σελίδων.
horde_secret_key Συνεδρία Cookie που δημιουργείται από την εφαρμογή https://webmail.sch.gr/. Eίναι ένας ταυτοποιητής που υποδηλώνει ότι ο χρήστης έχει πιστοποιηθεί και είναι συνδεδεμένος ώστε να του παρέχονται οι διαθέσιμες δυνατότητες της υπηρεσίας.
default_horde_view 1 μήνας Cookie που δημιουργείται από την εφαρμογή https://webmail.sch.gr/. Διατηρεί τις προτιμήσεις εμφάνισης του https://webmail.sch.gr σύμφωνα με τις επιλογές του χρήστη.
roundcube_sessid Συνεδρία Cookie που δημιουργείται από την εφαρμογή https://webmail.sch.gr/express. Eίναι ένας ταυτοποιητής που χρησιμοποιείται για να διατηρεί τις μεταβλητές για την επίσκεψη ενός χρήστη(user session variables), να διατηρεί ένα καθεστώς σύνδεσης για τον χρήστη μεταξύ διαφορετικών σελίδων.
roundcube_sessauth Συνεδρία Cookie που δημιουργείται από την εφαρμογή https://webmail.sch.gr/express. Eίναι ένας ταυτοποιητής που υποδηλώνει ότι ο χρήστης έχει πιστοποιηθεί και είναι συνδεδεμένος ώστε να του παρέχονται οι διαθέσιμες δυνατότητες της υπηρεσίας.
authchallenge Συνεδρία Cookie ταυτοποίησης χρήστη που δημιουργείται μετά την σύνδεση του.
schWebmail2022IC Συνεδρία Cookie που δημιουργείται από την εφαρμογή https://webmail.sch.gr/. Eίναι ένας ταυτοποιητής που χρησιμοποιείται για να διατηρεί τις μεταβλητές για την επίσκεψη ενός χρήστη(user session variables), για να διατηρεί ένα καθεστώς σύνδεσης για τον χρήστη μεταξύ διαφορετικών σελίδων.
Cookies ανάλυσης/επίδοσης
always_use_express 4,5 έτη Cookie που δηλώνει την επιθυμία του χρήστη να εμφανίζεται ως προεπιλεγμένη υπηρεσία το webmail/express όταν ο χρήστης μεταβαίνει στο URL https://webmail.sch.gr.
Κοινοποίηση

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.


Ιστότοπος https://postmaster.sch.gr

Όνομα Διάρκεια Λειτουργία
Αναγκαία
jkxjdrqdex Συνεδρία Παρέχει λειτουργίες σε όλες τις σελίδες
PHPSESSID Συνεδρία Cookie που δημιουργείται από εφαρμογές που στηρίζονται στη γλώσσα προγραμματισμού PHP. Αυτό είναι ένας ταυτοποιητής γενικού σκοπού (general purpose identifier) που χρησιμοποιείται για να διατηρεί μεταβλητές τις επισκέψεις των χρηστών (user session variables). Eίναι συνήθως ένας τυχαία δημιουργηθείς αριθμός, το πώς χρησιμοποιείται είναι συγκεκριμένο για τον διαδικτυακό τόπο, όμως ένα καλό ένα καλό παράδειγμα είναι να διατηρεί ένα καθεστώς σύνδεσης για τον χρήστη μεταξύ διαφορετικών σελίδων.
Cookies ανάλυσης/επίδοσης
wpcc 1 έτος Cookie που δηλώνει την ενημέρωση σας σχετικά με την χρήση των cookies.
_ga 2 χρόνια Αυτό το cookie συνδέεται με την Google Universal Analytics, που είναι μία σημαντική αναβάθμιση στις πιο συνηθισμένες στατιστικές υπηρεσίες της Google. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται, για να διαχωρίσει μοναδικούς επισκέπτες χορηγώντας έναν τυχαία δημιουργηθέντα αριθμό ως αναγνωριστικό για τον κάθε πελάτη Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας page request σε έναν διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιείται για να υπολογίσει επισκέπτες, συνεδρίες και δεδομένα καμπάνιας για τις στατιστικές αναφορές του διαδικτυακού τόπου. Εξ ορισμού έχει δημιουργηθεί για να λήγει σε 2 χρόνια, παρά το γεγονός ότι αυτό προσαρμόζεται από τους ιδιοκτήτες του διαδικτυακού τόπου.
_git 1 μέρα Αυτό το cookie συνδέεται με την Google Universal Analytics. Αποθηκεύει και ανανεώνει μία μοναδική αξία (unique value) για κάθε σελίδα, στην οποία έγινε επίσκεψη.
Κοινοποίηση

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.


Ιστότοπος http://listnew.sch.gr

Όνομα Διάρκεια Λειτουργία
Αναγκαία
sympa_session Συνεδρία Παρέχει λειτουργίες σε όλες τις σελίδες
Cookies ανάλυσης/επίδοσης
_ga 2 χρόνια Αυτό το cookie συνδέεται με την Google Universal Analytics, που είναι μία σημαντική αναβάθμιση στις πιο συνηθισμένες στατιστικές υπηρεσίες της Google. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται, για να διαχωρίσει μοναδικούς επισκέπτες χορηγώντας έναν τυχαία δημιουργηθέντα αριθμό ως αναγνωριστικό για τον κάθε πελάτη Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτημα σελίδας page request σε έναν διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιείται για να υπολογίσει επισκέπτες, συνεδρίες και δεδομένα καμπάνιας για τις στατιστικές αναφορές του διαδικτυακού τόπου. Εξ ορισμού έχει δημιουργηθεί για να λήγει σε 2 χρόνια, παρά το γεγονός ότι αυτό προσαρμόζεται από τους ιδιοκτήτες του διαδικτυακού τόπου.
_git 1 μέρα Αυτό το cookie συνδέεται με την Google Universal Analytics. Αποθηκεύει και ανανεώνει μία μοναδική αξία (unique value) για κάθε σελίδα, στην οποία έγινε επίσκεψη.
Κοινοποίηση

Αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.


 

Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε,  επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε:

• Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
• Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/diagrapste-ta-cookies-gia-na-afairesete-plhrofories
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=el
• Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
• Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
• Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

H Πολιτική μας σχετικά με την προστασία προσωπικών Δεδομένων

Δειτε στην σελίδα https://www.sch.gr/dataprivacy/ την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΠΣΔ