Κορονοϊός CoViD-19 Και Σχολεία

Σχετικά με τα σχολεία γυμνασίου και λυκείου, υπάρχουν φήμες ότι θα ανοίξουνε και τα δημοτικά. Έως τότε κάνουμε τα μαθήματα στις τηλεδιασκέψεις και στο http://eclass.sch.gr αλλά και αξιοποιούμε και τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας του ΠΣΔ.

Links:

Εφόσον το ΠΣΔ έχει και άλλες υπηρεσίες μπορείτε να τις δείτε στο:  https://www.sch.gr/services