Μαθησιακή Κινητικότητα προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

1η Κινητικότητα, Άμστερνταμ, 22/03/2024 – 26/03/2024

Άρθρο: Διαπολιτισμική Μάθηση και Πολιτιστική Ποικιλομορφία στην τάξη

Την περίοδο 22/03/2024 έως και 26/03/2024, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή είκοσι (20) εκπαιδευτικών της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας η 1η κινητικότητα για επιμόρφωση προσωπικού στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2023 KA 121 του Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY).

Η επιμορφωτική δράση με τίτλο «Intercultural Learning and Cultural Diversity in the classroom», περιελάμβανε θεωρητικό όσο και πρακτικό μέρος, καθώς και βιωματικά εργαστήρια. Διοργανώθηκε από τον φορέα Art Crown και είχε ως βασικό στόχο να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με δεξιότητες, γνώσεις και στρατηγικές, καθιστώντας τους ικανούς να διαχειριστούν αποτελεσματικά και να αξιοποιήσουν την πολιτισμική ποικιλομορφία εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ : Άρθρο Διαπολιτισμική Μάθηση και Πολιτιστική Ποικιλομορφία στην τάξη 1η Κινητικότητα Άμστερνταμ