Ποιο είναι το όνομα χρήστη και ο κωδικός με τον οποίο συνδέομαι στην βάση δεδομένων MySQL

Μπορείτε να δείτε το όνομα χρήστη καθώς και τον κωδικό MySQL μέσω του portal www.sch.gr στο "MySch->Πίνακας ελέγχου". Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό σας, αλλά η αλλαγή αυτή θα ενημερωθεί έως και μία ώρα μετά.