ΝΕΑ ΔΩΡΕΑΝ Προγράμματα Επιμόρφωσης (MOOC) – Π.Δ.Β.Μ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης καινοτομούν για άλλη μια φορά και βρίσκονται δίπλα σας, προσφέροντας δύο νέα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα επιμόρφωσης σε μορφή MOOC διάρκειας 40 ωρών - 4 εβδομάδων (με βεβαίωση παρακολούθησης).

Εκπαιδευτικός στον 21ο αιώνα: Πώς να ξεχωρίσω (έναρξη 15/05)

Δείτε περισσότερα και κάντε εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://bit.ly/pdvm_edu_MOOC

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στη σύγχρονη εκπαίδευση και η αντίληψη της σημασίας βασικών παραγόντων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Εκπαίδευσης 4.0

Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έρθουν σε επαφή με έννοιες όπως δεξιότητες 21ου αιώνα, ψηφιακός μετασχηματισμός της σχολικής διοίκησης και του εκπαιδευτικού έργου, αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών (ψηφιακές πραγματικότητες, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, τρισδιάστατη εκτύπωση, Ίντερνετ των Πραγμάτων, Βιομηχανία 4.0) στη Διδακτική Πράξη κ.λπ.

Επαυξημένη Πραγματικότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς

Δείτε περισσότερα και κάντε εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο https://bit.ly/pdvm_ar_mooc

Αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικού επαυξημένης πραγματικότητας αλλά και στην παραγωγή υλικού που μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας της φυσικής κληρονομιάς.

Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έρθουν σε επαφή με έννοιες όπως επαυξημένη πραγματικότητα, μάθηση και φορητές συσκευές και αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών στοχευμένες στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση