Έρευνα – Οι ΤΠΕ ως εργαλείο άμεσης διεκπεραίωσης των διοικητικών υποχρεώσεων της σχολικής μονάδας: Ο ρόλος του διευθυντή και των διδασκόντων

Στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διενεργείται διαδικτυακή έρευνα με τίτλο: «Οι ΤΠΕ ως εργαλείο άμεσης διεκπεραίωσης των διοικητικών υποχρεώσεων της σχολικής μονάδας: Ο ρόλος του διευθυντή και των διδασκόντων».

Πρόκειται για πανελλήνια έρευνα η οποία έχει ως στόχο την καταγραφή των απόψεων των διευθυντών και των εκπαιδευτικών καθώς και τη συμμετοχή τους στη συνεχώς αυξανόμενη χρήση των ΤΠΕ στις διοικητικές λειτουργίες της σχολικής μονάδας.

Η έρευνα υλοποιείται με διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στη διεύθυνση http://bit.ly/2rezQhA. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι απαραίτητο να γίνει με βάση τις προσωπικές απόψεις του κάθε συμμετέχοντα. Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί δυνατόν να ερευνηθεί με συνέπεια κατά πόσο οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να ανταποκριθούν στη χρήση των ΤΠΕ στη διοίκηση των σχολικών μονάδων.

Δεν απαιτούνται περισσότερα από 10 λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Οι απαντήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές και τα αποτελέσματα της έρευνας ελπίζουμε να συμβάλλουν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση

Π.Μανταλιά, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια