Ολοκλήρωση προγράμματος Erasmus+ KA1 «Teaching and learning with CLIL in Kindergarten» από το 3ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου

Ολοκλήρωση προγράμματος Erasmus+ KA1  «Teaching and learning with CLIL in Kindergarten»  από το 3ο Νηπιαγωγείο Τριλόφου. Το πρόγραμμα με κωδικό 2019-1-EL01-KA101-061193 εγκρίθηκε το 2019 και χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ μέσω του ΙΚΥ που είναι ο εθνικός φορέας υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στόχος του προγράμματος η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την  εφαρμογή της  μεθόδου CLIL στην προσχολική εκπαίδευση και η ενσωμάτωση καλών πρακτικών για την καλλιέργεια  της δημιουργικότητας, της  βελτίωσης  των γλωσσικών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και μαθητών και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης  και της ιδιότητας του ενεργού πολίτη.