Ολοκλήρωση του προγράμματος Erasmus+ KA1 με τίτλο: «Kindergarten without walls or doors». από το Νηπιαγωγείο Ανάβρας Αγιάς Λάρισας

Μια μοναδική επιμορφωτική εμπειρία έζησαν στο Μόσφελσμπερ της Ισλανδίας η Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου Ανάβρας Αγιάς,  κα. Πέτκου Στυλιανή  και η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  ΠΕ60 του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, κα.  Άρτεμις Παπαδημητρίου  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA1. Η  κινητικότητα του σχεδίου με κωδικό σύμβασης  2020-1-EL01-KA101-078595 υλοποιήθηκε από τις 17 μέχρι τις 23 Ιουλίου 2022 στο νησί της Ισλανδίας. Το θέμα της επιμόρφωσης ήταν «Smart Teachers Play More with outdoor and mindfulness activities» και φορέας υλοποίησης ήταν ο Ευρωπαϊκός  οργανισμός « Leikur ad laera».

Η επιμόρφωση περιλάμβανε δομημένο κύκλο μαθημάτων με θέμα τη χρήση βασικών μεθόδων και τεχνικών καθοδήγησης της«outdoor education». Ήταν ένα καινοτόμο 7/ήμερο σεμινάριο εστιασμένο στην ευεξία, το παιχνίδι στη φύση, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και γενικά δραστηριότητες στη φύση που έχουν νόημα για τα παιδιά.

Στόχοι της επιμόρφωσης ήταν οι εκπαιδευτικοί , να αποκτήσουν υψηλότερου επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση ενσωματώνοντας πρακτικές υπαίθριας εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες,  εξοικειώθηκαν με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, απέκτησαν την ικανότητα να διδάσκουν τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα μέσω του παιχνιδιού, της κίνησης και των αισθήσεων και διερεύνησαν πώς θα μπορούσαν να εμπλέξουν τους γονείς και την τοπική κοινότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία.

Επιστρέψαμε έχοντας αποκομίσει μια μοναδική εκπαιδευτική και πολιτισμική εμπειρία μέσω του προγράμματος Erasmus+ KA1.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που είναι και ο Εθνικός φορέας της χώρας μας.