Πολιτιστικό πρόγραμμα σχολ.έτους 2023 – 2024 – 4ο Γυμνάσιο Θήβας

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα δείτε το padlet του πολιτιστικού προγράμματος που υλοποιήθηκε το τρέχον σχολικό έτος (2023 - 2024) στο 4ο Γυμνάσιο Θήβας όπου υπάρχουν οι δραστηριότητες των μαθητών που συμμετείχαν σ' αυτό καθώς και το περιεχόμενο των συναντήσεων της ομάδας.

https://padlet.com/artedinou/2023-2024-4ugp2qp0jb2o3k52