Prevention is better than Cure, as Hippocrates said.

To Ευρωπαϊκό σχέδιο Erasmus+ ΚΑ229 στον τομέα Σχολικών συμπράξεων με τίτλο "Prevention is beer than cure”, as Hippocrates said 2019-2022 υλοποιήθηκε από το 23ο Νηπιαγωγείο Λάρισας, ως συντονιστικό σχολείο,  έφτασε στο τέλος του και  πρόκειται να υποβληθεί για αξιολόγηση.

Το σχέδιο εγκρίθηκε, κατόπιν αξιολόγησης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας (ΙΚΥ),  σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διετία 2019-2021, αλλά λόγω της πανδημίας ολοκληρώθηκε μετά από σχετική παράταση προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες. Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) που είναι και ο Εθνικός φορέας της Ελλάδας. Στο έργο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από πέντε χώρες και έξι σχολεία από το 2019-2022:

 

23ο  Νηπιαγωγείο Λάρισας (Ελλάδα),

5ο   Νηπιαγωγείο Φαρσάλων (Ελλάδα),

I.c.1 Imola (Ιταλία),

AVE MARIA ESPARRAGUERA (Ισπανία),

Vilkaviskio vaiku lopselis-darzelis Buratinas (Λιθουανία),

Preschool education organization “Saulite” (Λετονία).

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν προσεκτικά, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Το γενικό συντονισμό του όλου έργου είχε η Προϊσταμένη του 23ου Νηπιαγωγείου Λάρισας κα. Αντωνίου Ελισάβετ και υπεύθυνη επικοινωνίας ήταν η νηπιαγωγός κα Σιμέλα Νικολαϊδου.

Το έργο με τίτλο «Prevention is better than Cure», as Hippocrates said είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus KA2, όπου συνεργάστηκαν εκπαιδευτικοί έξι ευρωπαϊκών σχολείων. Απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής ηλικίας, έχοντας ως άξονες την υγιεινή διατροφή, την άσκηση και το «ευ ζην». Η καινοτομία του προγράμματος βασίζεται στην φιλοσοφία του αρχαίου Έλληνα θεραπευτή και φιλοσόφου Ιπποκράτη, ο οποίος γεννήθηκε στην Κω, έζησε επί σειρά ετών στη Λάρισα, όπου και πέθανε. Αναγνώριζε τη σημασία της άσκησης - σε συνδυασμό με τη διατροφή και άλλους παράγοντες -στη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης του ανθρώπου. Σ΄ έναν κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς, με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, η έννοια της Ιπποκρατικής ρήσης "Η τροφή και η άσκηση, επειδή έχουν αντίθετες ιδιότητες, συμβάλλουν αμοιβαία στην διατήρηση της υγείας» αποτελεί  προτεραιότητα. Πυρήνας του προγράμματος  είναι η ιδέα ότι μέσα στη φύση o άνθρωπος μπορεί να αναζητήσει  τρόπους πρόληψης και θεραπείας, διαμορφώνοντας θετικές στάσεις για το περιβάλλον.

Η πανδημία που προέκυψε έφερε αλλαγές στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με την υλοποίηση δράσεων μέσω διαδικτύου, και την παράταση της διάρκειας του προγράμματος.

Το διάστημα 2019-2022 υλοποιήθηκαν έξι θεματικές ενότητες - δραστηριότητες κι έξι κινητικότητες.

 C1 "Ένας πίνακας… μια ιστορία"

C2  "Το μαγαζάκι της φύσης"

C3 «Ο Τρεχαλίτσας και η Κολυμπίτσα»

C4  «Δημοσιογράφοι εν δράσει»

C5 «Ταξίδι ξεκινά στα χρόνια τα παλιά, να δούμε πώς έπαιζαν τότε τα παιδιά»

C6  "Μικροί ξεναγοί στο Διαχρονικό Μουσείο"

  Όλες οι δράσεις βρίσκονται: https://blogs.sch.gr/23niplarislar/2019/09/30/home/ και https://blogs.sch.gr/elantonio/category/erasmus-ka229-2019-22/.

Το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές από Ιταλία, Ισπανία, Λιθουανία,  Λετονία κι  Ελλάδα (23ο Νηπιαγωγείο – 5ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων), να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν ιδέες και καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας, με κοινό στόχο την συνεργασία, την αλληλεπίδραση, την επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό των λαών της Ευρώπης, αλλά και την γνωριμία με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Κοινό όραμα όλων των εταίρων, αποτέλεσε η υιοθέτηση προτύπων, στάσεων και συνηθειών που οδηγούν στην ευζωία. Επιπλέον, η καλλιέργεια  περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές  και η θεμελίωση  της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας αποτελούν πρωταρχικοί στόχοι του έργου.

Τα παιδιά ήταν το κύριο πρόσωπο αυτού του έργου σε κάθε του βήμα και συμμετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες αλλά και στην αξιολόγηση του έργου.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος παρήχθησαν εξαιρετικά αποτελέσματα, τόσο σε παραδοτέα προϊόντα, όσο και σε αντίκτυπο σχολικής μονάδας, βελτίωσης στάσεων και συνηθειών των εκπαιδευτικών, νηπίων και γονέων που συμμετείχαν στο έργο.

Η δημοσίευση του κειμένου εντάσσεται στις δραστηριότητες διάχυσης κι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδίου.