Πρώτη Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος On – Off για την καταπολέμηση της διαδικτυακής διαφυλετικής βίας

Η πρώτη Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού μας Προγράμματος On - Off Project "Switch ON your mind, switch OFF gender-based violence online aims at preventing cyber GBV" , πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Ιανουαρίου με όλους τους εταίρους, Associazione Lumen (Ιταλία) Aretès - (Ιταλία), GA Foundation (Βουλγαρία), InterMediaKT (Ελλάδα), InterFusion (Κύπρος) & Backslash (Ισπανία) να προγραμματίζουμε τα επόμενα βήματα της δημιουργίας και της εφαρμογής του Μοντέλου ON-OFF για την καταπολέμηση της διαδικτυακής διαφυλετικής βίας.

Οικοδεσπότης ήταν η Lumen Associazione και στα πλαίσια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε η ενδιαφέρουσα ημερίδα "On the Side of Women" όπου συνεργάτες και εμπειρογνώμονες μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με την καταπολέμηση της διαδικτυακής διαφυλετικής βίας, των στερεοτύπων και την αντικειµενοποίηση των γυναικών.

Στη συνάντηση συμμετείχε η Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου & Δικτυακών Τεχνολογιών του ΙΤΥΕ  Διόφαντος που εκπροσωπήθηκε μέσω του κ. Κωνσταντίνου Κυρίτση -  ο οποίος παρουσίασε στην ημερίδα τις δράσεις του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: