Πρώτη Κινητικότητα Erasmus για το σχολείο μας – 1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας

Η πρώτη κινητικότητα ΚΑ122 για το «1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας» με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΙΚΥ ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Οι τέσσερις
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν, ταξίδεψαν στην πόλη Σόρια της Ισπανίας, όπου για πέντε μέρες
παρακολούθησαν τον τρόπο λειτουργείας του σχολείου «Los Doce Linajes” .Η επαφή με το
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, η καθημερινή τριβή με τους Ισπανούς συναδέλφους ,η
συζήτηση και η σύγκριση των παιδαγωγικών μεθόδων των δύο χωρών λειτούργησε μόνο προς
όφελος των συμμετεχόντων.
Στόχος των εκπαιδευτικών αποτελεί η ενίσχυση των υπαρχουσών γνώσεων και εκπαιδευτικών
πρακτικών που θα οδηγήσει στην ενδυνάμωση τόσο των μαθητών όσο και του προσωπικού της
σχολικής μονάδας του Νηπιαγωγείου. Ήδη, με την πρώτη αυτή κινητικότητα , θα επιτευχθεί σε μεγάλο
βαθμό η ενίσχυση των γνώσεων επάνω σε νέα τεχνολογικά μέσα. Οι ιδέες για την εφαρμογή τους
στην καθημερινότητα των μαθητών είναι πολλές και σύντομα θα εφαρμοστούν και θα γίνουν
ευρέως γνωστές και εκτός των συνόρων του σχολείου.
Ένα κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών και αντικείμενο μελέτης τους καθόλη τη διάρκεια της
κινητικότητας αποτελεί η έννοια της συμπερίληψης. Επιθυμία τους είναι να γνωρίσουν πως άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα αντιμετωπίζουν τους
μαθητές με ιδιαιτερότητες και ειδικές δεξιότητες. Με την καθημερινή παρουσία τους στο
ευρωπαικό σχολείο είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο το ισπανικό κράτος
φροντίζει την ομαλή ένταξη των παιδιών αυτών στο κοινωνικό σύνολο της τάξης.
Φυσικά από την ατζέντα τους δε θα μπορούσε να λείπει η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ο
τρόπος που το εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας ενισχύει την οικολογική συνείδηση των μικρών
μαθητών.
Η όλη εμπειρία συνοδεύτηκε από την γνωριμία με τον πολιτισμό της Ισπανίας, χώρας που
φημίζεται για την κουλτούρα της, μέσα από τα μουσεία με τα έργα τέχνης σπουδαίων Ισπανών
ζωγράφων όπως ο Pablo Picasso και ο Salvador Dali, την αρχιτεκτονική και τη γαστρονομία.
Επιστρέφοντας οι Νηπιαγωγοί που συμμετείχαν έχουν μόνο θετικά να προσκομίσουν
ανυπομονώντας να μοιραστούν την εμπειρία τους τόσο με τις συναδέλφους όσο και με το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσα από ημερίδες που θα πραγματοποιηθούν για τη διάδοση των
γνώσεων και των καλών πρακτικών. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι
στόχος όλων των σχολείων καθώς η ένταξη τους σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο κάτω από την
ομπρέλα του προγράμματος Erasmus οδηγεί στην εξέλιξη τόσο της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας
όσο και στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών και των παιδαγωγών.