Πρώτη κινητικότητα Erasmus + του Γενικού Λυκείου Νέου Σκοπού στη Γαλλία

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ 2020, Δράση ΚΑ229-Συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων, στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, με κωδικό αριθμό 2020-1-FR01-KA229-080005_4 και τίτλο: Literally EUnited!, που χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ, το Γενικό Λύκειο Νέου Σκοπού, πραγματοποίησε στο διάστημα 14-16 Δεκεμβρίου 2021 την πρώτη κινητικότητα εκπαιδευτικών του Σχολείου στο Collège Départemental Elsa Triolet Βαρέν συρ Σεν της Γαλλίας.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί των έξι συνεργαζόμενων σχολείων (από Ελλάδα, Γαλλία , Πολωνία, Ουγγαρία, Ιταλία, Τουρκία) συναντήθηκαν δια ζώσης, ύστερα από διαδικτυακή συνεργασία και υλοποίηση έργου ενός χρόνου. Εξαιτίας του κορωνοϊού και του περιορισμού των μετακινήσεων, υπήρξε καθυστέρηση στην πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης.

Εκτός από τη διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος (project meeting), o στόχος της κινητικότητας ήταν η παρακολούθηση σεμιναρίων κατάρτισης που διοργανώθηκαν από τον εταίρο υποδοχής (Γαλλία).  Τα σεμινάρια εστίασαν στην ανάπτυξη σχολικών αναλυτικών προγραμμάτων στους τομείς περιβαλλοντικός και γλωσσικός γραμματισμός, χρήση της πλατφόρμας eTwinning, παρουσίαση και ενασχόληση με καινοτόμα εργαλεία ΤΠΕ για τη διαχείριση και υλοποίηση δραστηριοτήτων και την αξιολόγηση. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε τάξη ένταξης στο μάθημα των Αγγλικών, και παρακολούθηση εργασίας για ανταλλαγή εμπειριών διδασκαλίας μεταξύ καθηγητών και μαθητών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνεδρία κατάρτισης σχετικά με την αίτηση για το νέο πρόγραμμα και τη διαπίστευση  Erasmus+.

Στην κινητικότητα αυτή, από το ΓΕΛ Νέου Σκοπού, έλαβαν μέρος η συντονίστρια του προγράμματος Θέκλα Καυκιά, καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και η Χριστίνα Φωτίου, καθηγήτρια Βιολόγος.

Η επόμενη κινητικότητα, στην οποία θα συμμετέχουν και μαθητές, θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας στις 28 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2022.