Πρώτη συνάντηση στο Eskisehir Τουρκίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ για το 32ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ229 ,Funny Digiclasses,πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση δύο συναδέλφων του σχολείου μας(Μαργαρίτα Δακορώνια και Νικολέτα Γκιτάκου) στο Eskisehir Τουρκίας από τις 10 Νοεμβρίου 2019-15 Νοεμβρίου 2019.Η συνάντηση αυτή είχε ως  σκοπό τον προγραμματισμό και την χάραξη της πορείας του έργου διαμοίρασης καλών παιδαγωγικών πρακτικών που έχουν να κάνουν με την χρήση ψηφιακών μέσων και εργαλείων ώστε να γίνει η καθημερινή παιδαγωγική διαδικασία ευχάριστη και δημιουργική για τους μαθητές μας.