Δράσεις ασφαλούς και δημιουργικού διαδικτύου

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ - www.sch.gr) ως το εθνικό δίκτυο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), διασυνδέει ηλεκτρονικά με ασφάλεια όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών μονάδων της αλλοδαπής, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τους φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, τους μαθητές, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και φορείς του ΥΠΠΕΘ.

Για το ΠΣΔ η δημιουργική και ασφαλής πρόσβαση των μαθητών στο Διαδίκτυο και η προστασία τους από το ακατάλληλο περιεχόμενο είναι μία θεμελιώδης αρχή. Το ΠΣΔ είναι ο πρώτος φορέας στη χώρα που ασχολήθηκε με το θέμα του ασφαλούς διαδικτύου. Από την αρχή της δημιουργίας του (1998), το ΠΣΔ έχει διοργανώσει, συνδιοργανώσει ή συμμετάσχει σε πλήθος εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, εκπαιδεύσεων, κλπ για το δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές ασφάλειας στο πλαίσιο που ορίζουν οι νόμοι, εφόσον προκύψουν (σπάνια) περιστατικά διαδικτυακής ασφάλειας στα σχολεία.

Το ΠΣΔ διαχρονικά στηρίζει πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας, όπως για παράδειγμα το 2014 την ενημέρωση των σχολείων μέσω των online ημερίδων της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Στην περίπτωση αυτή το ΠΣΔ προσέφερε -χωρίς κόστος- τις υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης και ζωντανών μεταδόσεων για την υλοποίηση των online ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 10.000 σχολεία. Δράσεις ανάλογου χαρακτήρα του ΥΠΠΕΘ μπορούν να υποστηριχθούν εκ νέου, ανεξαρτήτως του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Πέραν αυτών, το ΠΣΔ έχει αναλάβει τις ακόλουθες δικές του πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας για το δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο και συγκεκριμένα (εν’ συντομία):

 1. Από το 1999 λειτουργεί την υπηρεσία ελέγχου περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό και εφαρμόζει μία πολιτική ασφαλούς περιεχομένου, εναρμονισμένη με τη διεθνή πρακτική και τις νομικές απαιτήσεις. Συντηρεί συνεχώς την υπηρεσία και την αναβαθμίζει σε τακτά διαστήματα.
 2. Από το 2009 λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία τον ενημερωτικό κόμβο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» http://internet-safety.sch.gr, μέσω του οποίου παρέχει έγκυρη, πλήρη και αξιόπιστη ενημέρωση καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, πιστοποιημένο από το ΙΕΠ. Στον ενημερωτικό δικτυακό τόπο "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο" του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό σχετικά με την πολιτική και τις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όσον αφορά στην ψηφιακή ασφάλεια.
 3. Από το 2011 και μέσω της ενότητας «Ψηφιακή Ασφάλεια» του eTwinning (www.etwinning.gr) παρέχει webinars με πληροφορίες, καλές πρακτικές και οδηγίες για τέτοιου είδους ζητήματα με στόχο την υποστήριξη των σχολείων που επιθυμούν να υλοποιήσουν συνεργατικά έργα eTwinning για τη θετική, ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου. Ειδικά από το έτος 2017:
 • Διεξάγει τη δράση διαδικτυακών μαθημάτων: «Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων Web 2.0 για την υλοποίηση συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία μαθημάτων» (http://www.etwinning.gr/news/moodle/762-online-e-web-2-0-etwinning) στην οποία περιλαμβάνεται και το διαδικτυακό μάθημα «5: Δημιουργικό και ασφαλές διαδίκτυο - Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό περιεχόμενο». Μέχρι στιγμής στη δράση έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον περισσότεροι από 000 εκπαιδευτικοί.
 • Συνδιοργάνωσε με το European School Network το θεματικό συνέδριο Learning to Think in a Digital Society http://www.etwinning.gr/tc2017/, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 250 εκπαιδευτικοί από χώρες της ΕΕ.
 1. Από το 2013 λειτουργεί σε εθελοντική βάση ως εθνικός συντονιστής της ευρωπαϊκής δράσης eSafety Label (www.esafetylabel.eu) του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (EUN, www.eun.org). Μέσω της ετικέτας ψηφιακής ασφάλειας παρέχεται μία ειδική πιστοποίηση στα σχολεία ώστε να προσφέρουν ένα πιο ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι ποσοτικοί δείκτες του eSafety Label φέρνουν τη χώρα μας στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά. Συγκεκριμένα, συνολικά 1.495 διαπιστευμένα σχολεία σε 35 χώρες έχουν λάβει την ετικέτα - 20 χρυσά, 67 αργυρά και 1.408 χάλκινα. Από αυτά, τα 9 χρυσά, 20 αργυρά και 296 χάλκινα είναι ελληνικά σχολεία, δηλ. σύνολο 325 διαπιστευμένα ελληνικά σχολεία.
 2. Από το 2014 (Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου) συμμετέχει στην πρωτοβουλία Web We Want (http://webwewant.eu) έχοντας αναλάβει τη μετάφραση, την επιμέλεια και τη γραφιστική προσαρμογή της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου Web We Want (“Το Διαδίκτυο που θέλουμε”). Το υλικό για μαθητές Γυμνασίων επιζητά να διερευνήσει δικαιώματα και υποχρεώσεις και να ενθαρρύνει την περίσκεψη σχετικά με τη δική τους συμπεριφορά αλλά και των συνομηλίκων τους.  Επίσης, το βιβλίο «The Web We Want Εκπαιδευτικοί στο Διαδίκτυο» (46/24-11-2016 πράξη Δ.Σ. ΙΕΠ) αποτελεί συνέχεια του παιδαγωγικά κατάλληλου εγχειριδίου για εφήβους «Το Διαδίκτυο που Θέλουμε» (9959/29-9-2014 εισήγηση ΙΕΠ), ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό με σχέδια μαθημάτων και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Ακριβώς όπως το The Web We Want αναπτύχθηκε από νέους για νέους, έτσι και τα μαθήματα που περιέχονται στο εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς «Web We Want» σχεδιάστηκαν από εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικούς ανά την Ευρώπη. Τα σχέδια μαθημάτων προτείνουν ιδέες και δραστηριότητες για να ενθαρρύνουν τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικής και κριτικής σκέψης απαραίτητες για μια ενδιαφέρουσα και γεμάτη ζωή στον κόσμο του αύριο.
 3. Από το 2016 συμμετέχει στο έργο EduWeb (http://eduweb-project.eu/), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus Plus και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ενηλίκων όσον αφορά στη χρήση του Διαδικτύου. Στόχος είναι οι ίδιοι οι μαθητές να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές των ψηφιακά αναλφάβητων ενηλίκων μελών των οικογενειών τους, στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου.

Tο EduWeb έχει δημιουργήσει μια εκπαιδευτική πύλη για τη φιλοξενία και διάθεση του κοινού εκπαιδευτικού υλικού τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους χρήστες του Διαδικτύου. Επιπλέον, η πύλη παρέχει ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την on-line εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (μαζί με το απαραίτητο υλικό), οι οποίοι με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν στους μαθητές στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές από απλοί χρήστες του Διαδικτύου, θα γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτές των ενήλικων (και ειδικότερα των ηλικιωμένων) μελών των οικογενειών τους, συνδράμοντας στην καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ευρωπαίων πολιτών μέσω πιο αποτελεσματικών και καινοτόμων διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων.

 

Δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί

 1. Κατά το διάστημα 2012 - 2015 εκπαίδευσε περισσότερους από 2.500 εκπαιδευτικούς πληροφορικής (μεταξύ άλλων γνωστικών αντικειμένων) στο ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο μέσω της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (ΕΣΠΑ 2007-2013) (http://training.sch.gr).
 2. Κατά το διάστημα 2014 – 2015 υλοποίησε σε συνεργασία με την ΕΥΕ του ΥΠΠΕΘ τη δράση «Δίκτυο Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» (http://stop-bullying.sch.gr/), από την οποία επιμορφώθηκαν περίπου 16.000 εκπαιδευτικοί για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyber bullying).
 3. Κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 υλοποίησε σε συνεργασία με το Safer Internet τη δράση «Σύνδεση με Σύνεση» (http://synmesyn.sch.gr), η οποία περιλαμβάνει την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 38.319 μαθητών από 567 σχολεία και τη δια ζώσης εκπαίδευση 318 εκπαιδευτικών στην ορθή και δημιουργική χρήση του διαδικτύου.

Το 2015 υλοποίησε την πιλοτική δράση «Καλέστε έναν Ειδικό για το Ασφαλές Διαδίκτυο» (http://internet-safety.sch.gr/call-an-expert), η οποία έδωσε στα σχολεία τη δυνατότητα να καλούν ειδικούς σε θέματα ασφαλούς διαδικτύου, προκειμένου να διοργανωθεί μία δια ζώσης εκδήλωση ενημέρωσης και εκπαίδευσης με τη σχολική