Σχολική Βιβλιοθήκη 24ου Ημερήσιου Γυμνασίου Αθηνών

Στο σχολείο μας δημιουργήθηκε το 2000 Σχολική Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο του  2ου ΚΠΣ (1ου ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας. Σκοπός της ίδρυσής της είναι,

α. η δραστηριοποίηση της βιβλιοθήκης, με δραστηριότητες δηλαδή που αναπτύσσονται με πρωτοβουλία του υπευθύνου της,
β. η αξιοποίησή της από τους μαθητές,
γ. η αξιοποίησή της από τους εκπαιδευτικούς,
δ. η αξιοποίησή της στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης,
ε. ο δανεισμός των βιβλίων από καθηγητές, μαθητές αλλά και από τους γονείς και κηδεμόνες τους.

Μετά από πολλά χρόνια υπολειτουργίας της Βιβλιοθήκης μας, φέτος καταφέραμε να αυξήσουμε τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας της:

ΔΕΥΤΕΡΑ: 10:00 – 13:30,
ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00 – 13:30,
ΠΕΜΠΤΗ 10:00 – 13:30

Περιμένουμε με χαρά μαθητές, γονείς αλλά και ανθρώπους της γειτονιάς να γίνουν μέλη στη βιβλιοθήκη μας

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ