Σχολικοί σεισμογράφοι από την ΠΑΝΕΚΦΕ

Ο μεγάλος σεισμός ανοιχτά της Μεσσηνίας, καταγράφηκε από τρεις σχολικούς σεισμογράφους (στο ΕΚΦΕ Ηγουμενίτσας, ΕΚΦΕ Λευκάδας και 4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου).

Οι σεισμογράφοι αυτοί είναι ιδιοκατασκευές που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια του προγράμματος "Σεισμο-γράφω" της Πανελλήνιας Ένωσης υπευθύνων ΕΚΦΕ (ΠΑΝΕΚΦΕ), για το οποίο από πέρυσι τον Ιούλιο ακόμη περιμένουμε την έγκριση από τους αρμόδιους για το σκοπό αυτό φορείς.

Αυτού του τύπου οι σχολικοί σεισμογράφοι είναι πολύ εύκολο να κατασκευαστούν και μπορούν να αξιοποιηθούν εκπαιδευτικά, ώστε οι μαθητές:

  • Να μάθουν τα βασικά σημεία που αφορούν τη δημιουργία σεισμών, τη διάδοση και τις διαφορές των διαφόρων τύπων σεισμικών κυμάτων.
  • Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις επιστημονικές αρχές λειτουργίας του σεισμομέτρου.
  • Να πραγματοποιήσουν πειράματα για να ρυθμίσουν τη συσκευή σε τομείς της Φυσικής όπως ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, εξαναγκασμένες ταλαντώσεις και συντονισμός.
  • Να εργαστούν σαν "πραγματικοί σεισμολόγοι", προσδιορίζοντας για παράδειγμα το επίκεντρο των καταγεγραμμένων σεισμών.