Ομάδες εσωτερικής αλληλογραφίας σχολικής ή άλλης μονάδας

Banner groupMails4x
Οι ομάδες αλληλογραφίας (mailgroups) σχολικής ή άλλης μονάδας, εξυπηρετούν την ανταλλαγή εσωτερικής ηλ. αλληλογραφίας εντός του σχολείου/μονάδας. Δεν παραλαμβάνουν μηνύματα από μη μέλη τους.
Είναι ηλ.  λίστες που περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις email των εκπαιδευτικών,  μαθητών κάθε σχολείου ή τους λογαριασμούς, εκπαιδευτικούς και προσωπικού που υπηρετούν σε μια μονάδα.