Μητρώο Υποστηρικτικών δομών – Μη Σχολικών Μονάδων

To Μητρώο Υποστηρικτικών δομών - Μη Σχολικών Μονάδων (ΠΣ SUS) (https://mm.sch.gr/sus) έχει δημιουργηθεί για να αποτελεί για το ΠΣΔ  ένα  πληροφοριακό σύστημα με στόχο τη καταγραφή αυτών των δομών της εκπαίδευσης που διασυνδέει το ΠΣΔ και δεν υποστηρίζονται από το ΠΣ Myschool.

Παρέχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης στοιχείων (Γενικά, Επικοινωνίας) από τις ίδιες τις μονάδες ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα αυτά είναι έγκυρα, επίκαιρα και συνεπή, πάνω στα οποία μπορεί να αναφερθεί οποιοδήποτε άλλο υποσύστημα διαχείρισης πληροφορίας του ΠΣΔ.που εξυπηρετεί το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Δεν καταχωρεί άλλα δεδομένα τύπου γραμματειακής υποστήριξης.

H πρόσβαση είναι εφικτή αποκλειστικά με Πιστοποιημένη Πρόσβαση, με τη χρήση των επίσημων λογαριασμών των μη σχολικών μονάδων στο ΠΣΔ.

 To ΠΣ Μητρώο Υποστηρικτικών δομών - Μη Σχολικών Μονάδων είναι υποσύστημα δορυφόρος του ΠΣ Μητρώο Μονάδων του ΠΣΔ, με το οποίο διαλειτουργεί και αποτελεί την πρωτογενή πηγή δεδομένων του, για τους τύπους των Μονάδων που θα αναφέρουμε πιο κάτω.

Το ΠΣ Μητρώο Μονάδων (ΜΜ) του ΠΣΔ (https://mm.sch.gr/) παρέχει  δημόσια πρόσβαση στα βασικά αλλά και διαβαθμισμένη πρόσβαση στα λοιπά στοιχεία (δικτυακά, εξοπλισμός) όλων των μονάδων που εξυπηρετεί το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Την ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση και υποστήριξη της υπηρεσίας έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως Κεντρική Διαχειριστική Οντότητα του Μητρώου Μονάδων (ΚΕΔΟ ΜΜ) και φιλοξενείται στις υποδομές του ΠΣΔ. 

Τύποι μονάδων με δικαίωμα πρόσβασης στο ΠΣ SUS

Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε χρήστης που αλληλοεπιδρά με το ΠΣ SUS, για την ενημέρωση των στοιχείων της μονάδας του, ότι για να έχει πρόσβαση θα πρέπει να ανήκει η μονάδα του στους παρακάτω τύπους μονάδων:

 • ΚΕΣΥΠ
 • ΓΡΑΣΕΠ
 • ΣΣΝ
 • ΚΕΠΛΗΝΕΤ
 • ΕΚΦΕ
 • ΚΠΕ
 • ΠΕΚ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
 • ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
 • ΚΟΜΒΟΣ ΠΣΔ
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
 • ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 • ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 • HELPDESK ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΔ

Ουσιαστικά δικαίωμα εισόδου έχουν όλες οι μονάδες που τους παρέχονται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) υπηρεσίες και δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής τους στο ΠΣ Myschool για την εισαγωγή των στοιχείων τους.

Βοηθητικά στοιχεία:

Οδηγίες Χρήσης για μονάδες: https://mm.sch.gr/sus/web/user_guide_SUS.pdf

Όροι Χρήσης υπηρεσίας: https://mm.sch.gr/sus/web/term_of_use_maps_SUS.pdf

Για προβλήματα ή απορίες επικοινωνήστε μαζί μας

 • Στο email: mm@sch.gr
 • Στο online σύστημα καταγραφής προβλημάτων του ΠΣΔ, στη διεύθυνση: https://helpdesk.sch.gr/
 • Με την Υπηρεσία υποστήριξης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ανάλογα με την περιοχή σας: https://www.sch.gr/helpdesk