Σύνδεση στο δίκτυο eduroam

Η σύνδεση στο δίκτυο eduroam επιτρέπεται με χρήση Wi-Fi και όχι με wired Ethernet, δηλαδή με καλώδιο δικτύου.

  • Σε φορητούς υπολογιστές με Windows 10, η σύνδεση μπορεί να γίνει ως εξής:

Κάνετε αναζήτηση στα ασύρματα δίκτυα και αφού εντοπίσετε το δίκτυο με όνομα eduroam το επιλέγετε και πατάτε Σύνδεση, βάζετε username το e-mail που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και password αυτό που έχετε στο λογαριασμό του e-mail στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και πατάτε OK, μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα έχετε συνδεθεί.

Σε κινητές συσκευές με android, η σύνδεση μπορεί να γίνει ως εξής:

Κάνετε αναζήτηση στα ασύρματα δίκτυα και αφού εντοπίσετε το δίκτυο με όνομα eduroam το επιλέγετε TTLS ως μέθοδο ΕΑΡ, βάζετε username το e-mail που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και password αυτό που έχετε στο λογαριασμό του e-mail στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Για να ενεργοποιηθεί το κουμπί Σύνδεση πρέπει στο Πιστοποιητικό CA να επιλέξετε “Να μην επικυρωθεί”. Στη συνέχεια πατάτε Σύνδεση, μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα έχετε συνδεθεί.