Θερινά Σχολεία στην Python 2018

Μια βουτιά στην Python. Τα θερινά σχολεία Power Python Summer Schools οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ΤΕΙ Ιονίών για δεύτερη χρονιά στη Ζάκυνθο.

Το πρώτο θερινό σχολείο είναι εισαγωγικό στη γλώσσα τη βδομάδα 2-6 Ιουλίου και το δεύτερο, με πιο προχωρημένα θέματα, τη βδομάδα από 9-13 Ιουλίου.

Το πρόγραμμα κάθε μέρα περιλαμβάνει 4 ώρες εργαστήρια προγραμματισμού Python που θα γίνουν στα εργαστήρια του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Διδάσκουν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών Νίκος Αβούρης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σταύρος Δημητριάδης και οι συνεργάτες τους.

Το περιεχόμενο των θερινών σχολείων είναι:

Εισαγωγή στην Python (2-6 Ιουλίου 2018).

(α) Δομές δεδομένων

(β) Δομές ελέγχου προγράμματος

(γ) Συναρτήσεις και βιβλιοθήκες

(δ) Αρχεία και σύνδεση στο διαδίκτυο

Προχωρημένη Python (9-13 Ιουλίου 2018):

(α) Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός

(β) Μόνιμη αποθήκευση δεδομένων (pickles), βάσεις δεδομένων sql

(γ) Επεξεργασία μέσω κανονικών εκφράσεων (regex)

(δ) Ανάλυση δεδομένων με pandas, scipy, matplotlib

 

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές : http://powerpython.teiion.gr/ .

 

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 10 Ιουνίου 2018, υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.