ΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1  που συμμετέχει το 6ο Δημοτικό Σχολείο κατά τη χρονική περίοδο 2019-2022  με  τίτλο: «ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΥΑΛΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΙΔΕΕΣ» πραγματοποιήθηκε η δεύτερη κινητικότητα  στην Πράγα της Τσεχίας μεταξύ 14 και 18 Μαρτίου 2022.

Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, Kατούφα Παρασκευή και Κριτσωτάκη Ελένη.  Στο σεμινάριο συμμετείχαν επίσης εκπαιδευτικοί από την Ισπανία, την Κροατία,την Πολωνία και τη Γαλλία. Το σεμινάριο είχε τίτλο “Gamebasedlearning and Gamification” (Μάθηση με βάση το παιχνίδι και την παιχνιδοποίηση) και διοργανώθηκε από τον επιμορφωτικό φορέα ΙnternationalTrainingCenter  (ITC).

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου είχαν  την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να δημιουργήσουν φανταστικούς ήρωες- πρωταγωνιστές ιστοριών, να σχεδιάσουνproject για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, να εκτελέσουν αποστολές σε παιχνίδι “κρυμμένου θησαυρού”.Τα οφέλη από τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο ήταν πολλά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη γνωριμία τους με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και τη συνεργασία που αναπτύχθηκε με εκπαιδευτικούς υιοθετώντας τον αμοιβαίο σεβασμό και δημιουργώντας ένα δίκτυο για μελλοντική συνεργασία. Επίσης την ανταλλαγή ιδεών και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, που στηρίχτηκε σε στρατηγικές “παιχνιδοποίησης” της μάθησης και  αναπτύσσει τη δημιουργική και κριτική σκέψη, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία.

Και λίγα λόγια για την Μάθηση με βάση το παιχνίδι και την παιχνιδοποίηση: Μάθηση με βάση το παιχνίδι (Game-basedlearningή GBL είναι η χρήση παιχνιδιών με στόχο κάποια μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ Παιχνιδοποίηση της μάθησης(Gamification)είναι η ενσωμάτωση μηχανισμών παιχνιδιού σε ένα περιβάλλον μη παιχνιδιού. Με απλά λόγια, το να κάνεις μια «σοβαρή» διαδικασία να μοιάζει με παιχνίδι. Τα αμιγώς παιχνίδια που έχουν εκπαιδευτικό στόχο, εμπίπτουν στο λεγόμενο game-basedlearning και παρόλο που συγγενεύουν με το gamification, αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία. Στο gamebasedlearning έχουμε εκπαιδευτικά παιχνίδια ενώ στο gamification έχουμε εκπαιδευτικές διαδικασίες που μοιάζουν με παιχνίδια. Κύριος στόχος του είναι να κάνει πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική μια «ανιαρή» διαδικασία προκειμένου να δώσει κίνητρο στους συμμετέχοντες να είναι πιο ενεργοί σε αυτή. Πιο συγκεκριμένα αποσκοπεί, μέσω της επιβράβευσης, να ικανοποιήσει την εσωτερική ανάγκη του ατόμου για αναγνώριση της προσπάθειάς του ώστε να αυξηθεί η αφοσίωσή του.