Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών (Τμήμα Ελλάδας) – AEDE, Grecce.

Το Σάββατο 17/12//2022 και ώρα 10:00 – 13:30 εκπρόσωποι των μαθητών του Αριστοτελείου Κολλεγίου  βρέθηκε στο  Kτίριο/Μουσείο του  Συλλόγου των Αθηναίων. Ύστερα από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαιδευτικών [AEDE] παρακολούθησαν τις διαδικασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της AEDE, όπως επίσης και τη διαδικασία ψηφοφορίας για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η νέα πρόεδρος της AEDE/ GREECE κ. Καραδήμα Παναγιώτα παρουσίασε και εξήγησε τις διαδικασίες της ψηφοφορίας και των εκλογών. Στη συνέχεια  ο Prof. Silvano Marseglia, πρόεδρος του Europeo AEDE, μίλησε για τις αξίες και το ευρωπαϊκό ιδεώδες  όπως επίσης για το ρόλο της Ε.Ε. στη σύσταση πολιτικής για την εκπαίδευση των μαθητών στην Ουκρανία. Οι μαθητές στο τέλος της εκδήλωσης συζήτησαν με τους παρευρισκόμενους για τους θεσμούς της Ε.Ε. και την ανάγκη σύσφιγξης των σχέσεων μεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών χωρών διά της Εκπαιδευτικής και Πολιτιστικής οδού.

Η δράση αυτή ανταποκρίνεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του Αριστοτελείου Κολλεγίου στο πρόγραμμα «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Τους μαθητές συνόδευσε η συντονίστρια του προγράμματος κ. Παπαχρήστου Μαίρη.