Το Δημοτικό Σχολείο Δεσφίνας στην Πράγα – Erasmus+KA1 – Πρώτη κινητικότητα

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 με τίτλο : «Η Πολιτιστική μου Κληρονομιά, το Βιώσιμο Μέλλον μου», του δεύτερου Ευρωπαϊκού προγράμματος που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ για την σχολική μας μονάδα, πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 12 με 16 Ιουλίου 2021, η πρώτη κινητικότητα στην Πράγα της Τσεχίας.

Στην κινητικότητα συμμετείχαν τρεις εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας, που παρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Early School Leaving» στο  ITC International Training Center.

Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί από  τη Ρουμανία τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Ισπανία, ήταν  η εκπαίδευση μας  για την μείωση της σχολικής αποτυχίας των μαθητών. Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας γνωριστήκαμε με συναδέλφους άλλων εθνικοτήτων, ανταλλάξαμε απόψεις αποκτώντας μια διαπολιτισμική παιδαγωγική εμπειρία, επικαιροποιήσαμε τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων, διαμορφώσαμε ένα πλαίσιο καινούριων προσεγγίσεων, καινοτόμων πρακτικών και διαδραστικών παρεμβάσεων, γνωρίσαμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής κοινότητας για το σχολείο του αύριο. Παράλληλα παρουσιάσαμε τις καινοτόμες και καλές πρακτικές που εφαρμόζουμε στη σχολική μας μονάδα για τις οποίες οι συνάδελφοι των άλλων κρατών έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλάμβανε τις θεματικές ενότητες:

Πρακτικές, Προσεγγίσεις και Σχολικές στρατηγικές σε όλη την Ευρώπη
Προσδιορισμός και αντιμετώπιση μαθητών σε κίνδυνο
Επικοινωνιακές στρατηγικές για την πρόληψη συγκρούσεων
Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας: Βιωματική Αυθεντική μάθηση, Μάθηση με Σχέδια Δράσης, Εκπαίδευση από Ομότιμους, Δημιουργική Κριτική σκέψη
Συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας: Διαθεματικά προγράμματα, Βιωματική Διερευνητική μάθηση, Ενεργή και συνεργατική διδασκαλία
Αξιολόγηση μαθητών
Ενσυνειδητότητα, συναισθηματική και κοινωνική μάθηση
Πολυπολιτισμικότητα και μαθητές από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο
Αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ
Μέθοδος project ως ενεργητική διδακτική πρόταση

Το επιμορφωτικό κέντρο ITC , ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας και στους μαθησιακούς στόχους που είχαν τεθεί και ο  τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος ήταν πολύ καλά δομημένος.

Τέλος ο φορέας υποδοχής  την πρώτη ημέρα και με το πέρας των μαθημάτων οργάνωσε, για όλους τους συμμετέχοντες, ξενάγηση στη πανέμορφη πόλη της Πράγας, στη «μητέρα των πόλεων» ή αλλιώς στην «χρυσή πόλη», όπως ονομάζεται.

Το ιστορικό κέντρο της Πράγας ανήκει στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ξεναγηθήκαμε στην Γέφυρα του Καρόλου, στο Αστρονομικό  Ρολόι, στην Εβραϊκή Συνοικία, στο Πανεπιστήμιο της Πράγας, στον Καθεδρικό ναό  του Αγίου Βίτου, στο Χραντσάνι το κάστρο της Πράγας.