Βράβευση του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων “Νικόλαος Δούμπας με “eTwinnning School Label “

Το Μουσικό Σχολείο Ιωαννίνων "Νικόλαος Δούμπας" λαμβάνει Ευρωπαϊκή Διάκριση με την απονομή της "Ετικέτας Σχολείου eTwinning 2024-2025" για πρώτη φορά μεταξύ 57 σχολείων στην Ελλάδα και 928 σε όλη την Ευρώπη. Η ομάδα eTwinning αναγνωρίζει τη συμμετοχή και την αφοσίωση όχι μόνο των eTwinners μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά και ολόκληρου του σχολείου που υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning και βραβεύεται με ετικέτες εθνικές και ευρωπαϊκές  για δύο συνεχόμενα σχολικά έτη. Βασικά κριτήρια για την απονομή της ετικέτας αποτελούν η ηλεκτρονική ασφάλεια, η συνεργασία και η συλλογική προσπάθεια, το πνεύμα της ανανέωσης και της αλλαγής στην εκπαιδευτική και ευρύτερη κοινότητα, η πρωτοτυπία και η έμπνευση που διαχέεται από ένα συμπεριληπτικό και καινοτόμο σχολείο.  Το σχολείο μας φέροντας τον τίτλο  "Etwinning School 2024-2025" είναι έτοιμο και πρόθυμο για ένα αναπτυξιακό ταξίδι με δραστηριότητες που προάγουν τη βιωματική μάθηση, τη δημιουργικότητα, τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας, τη διαπολιτισμικότητα. Η επιτυχία αυτή αποτελεί επιστέγασμα μιας αγαστής συνεργασίας εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων με τη στήριξη της ομάδας eTwinning.