Φιλοξενία ιστοτόπων – Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Το περιβάλλον λειτουργίας της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοτόπων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου περιλαμβάνει τους ακόλουθους όρους χρήσης που συνιστούν υποχρεώσεις του χρήστη και του διαχειριστή της υπηρεσίας.

  1. Τα στοιχεία και το περιεχόμενο τους να μην προσβάλλουν άλλους χρήστες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και του διαδικτύου γενικότερα και να ακολουθούν τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.
  2. Τα στοιχεία δεν θα περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική-πληροφοριακή χροιά.
  3. Ο χρήστης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν τον δικτυακό τόπο του ΠΣΔ ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.
  4. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται δεν θα πρέπει να είναι αλλοιωμένα από τον χρήστη που κάνει την δημοσίευση ή εν γνώσει του από άλλους.
  5. Τα στοιχεία θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.
  6. Τα στοιχεία που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ΠΣΔ, χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον χρήστη που τα παρέχει ή άλλους, εναντίον του ΠΣΔ.

Σε περίπτωση εκτεταμένης παραβίασης των όρων χρήσης και άρνησης συμμόρφωσης του χρήστη σε επανειλημμένες ειδοποιήσεις, το ΠΣΔ διατηρεί το δικαίωμα αναστολής του ιστοτόπου μέχρι την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ο χρήστης από τη στιγμή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία φιλοξενίας ιστοτόπων συμφωνεί και αποδέχεται τους παραπάνω όρους χρήσης.

Ο χρήστης του ΠΣΔ συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους, από την στιγμή που κάνει την δημοσίευση των σελίδων του.