Φιλοξενία ιστοτόπων

Οδηγίες     Όροι χρήσης 

Χαρακτηριστικά και δυνατότητες

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα  την υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοτόπων (webhost). H υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν και να συντηρούν τον ιστοτόπο τους (ιστοσελίδα τους) στον Παγκόσμιο Ιστό -web .

Η υπηρεσία παρέχεται σε σχολεία, διοικητικές και άλλες  μονάδες, και σε εκπαιδευτικούς.

Η υπηρεσία  παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Όνομα χώρου (Domain Νame (DNS)) κάτω από το domain sch.gr και virtual web host για κάθε μονάδα
 • Ενεργοποίηση από τον χρήστη των επιθυμητών ονομάτων στην περιοχή mysch.gr
 • Φιλοξενία άλλων ονομάτων χώρου
 • Φιλοξενία στατικών σελίδων HTML
 • Φιλοξενία δυναμικών δικτυακών τόπων PHP
 • Υποστήριξη βάσεων δεδομένων mySQL
 • Διαχείριση της βάσεων δεδομένων από web περιβάλλον μέσα από τη δικτυακή πύλη (Επιλογή "mySch")
 • Μεγάλος χώρος φιλοξενίας  (2.000 ΜΒ).
 • Δυνατότητα επιπλέον χώρου αν ο πιο πάνω χώρος εξαντληθεί και απαιτείται επιπλέον χώρος.
 • Καθημερινά εφεδρικά αντίγραφα του ιστοτόπου σας σας τόπου (Snapshot) με τα στιγμιότυπα να διατηρούνται (backup) για ένα μήνα
 • Προβολή των ιστοτόπων σας   στο ευρετήριο και τον θεματικό κατάλογο ιστοτόπων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Στοιχεία ιστοτόπου

Μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση του ιστοτόπου σας και τα υπόλοιπα στοιχεία του στον Πίνακα Ελέγχου στην πύλη του ΠΣΔ ( https://my.sch.gr), H διεύθυνση αυτή γενικά έχει τη μορφή:

 1. Για Σχολικές ή Διοικητικές Μονάδες είναι το  DNS όνομα της μονάδας πχ. (1dim-tripol.ark.sch.gr, dide.evr.sch.gr).  
 2. Για τους εκπαιδευτικούς και προσωπικό: http://users.sch.gr/όνομαχρήστη

Η μεταφόρτωση των σελίδων στον ιστότοπο σας μπορεί να γίνει με:

 • Κάποιο πρόγραμμα  SFTP ή FTP με σύνδεση  στο DNS όνομα του της μονάδας για σχολεία και διοικητικές μονάδες ή στο users.sch.gr για εκπαιδευτικούς και προσωπικό. Μπορείτε να χρησιμοποιείστε για τον σκοπό αυτό οποιοδήποτε πρόγραμμα SFTP ή FTP , όπως το γνωστό FileZilla ή άλλο. Δείτε σχετικές οδηγίες.

Όρια  χώρου φιλοξενίας ιστοτόπου 

Κατηγορία Διαθέσιμο μέγεθος χώρου φιλοξενίας ιστοτόπου
Λογαριασμοί μονάδων 2000 MB
Εκπαιδευτικοί 2000 MB
Μαθητές Δεν διατίθεται
Ο διαθέσιμος χώρος μπορεί να αυξηθεί μετά από σχετικό αίτημα

Νέο σύστημα φιλοξενίας Ιστοτόπων

Οδηγίες

Μπορείτε να συμβουλευτεί τις αναλυτικές οδηγές για την χρήση της υπηρεσιας φιλοξενίας ιστοτόπων :

Όροι χρήσης

Πριν τη χρήση της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοτόπων, συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης της.