Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Προώθηση της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου

altMε οδηγίες και προτάσεις προς γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, καθώς παρά την αδιαμφισβήτητη χρησιμότητά του υποκρύπτει και ορισμένους κινδύνους τους οποίους κάθε χρήστης ανακαλύπτει σταδιακά.

Μετάβαση


Αυτοί οι κίνδυνοι αφορούν κυρίως στην έκθεση των παιδιών σε παράνομο ή ακατάλληλο περιεχόμενο, στην εξαπάτησή τους από άγνωστους ενήλικες οι οποίοι υποκρίνονται ότι είναι ανήλικοι ή στην άσκηση πίεσης για αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων με την επιρροή που μπορεί να έχει ένας ενήλικος σε παιδιά. Για τους παραπάνω λόγους είναι σημαντικό τα σχολεία να προωθούν τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών τους στη χρήση του Διαδικτύου.

Περσσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και εδώ. 

Υπηρεσίες

Υποστήριξη Χρηστών
Σύνδεση στο ΠΣΔ
Πύλες και Ενημέρωση
Ηλεκτρονική Μάθηση
Υπηρεσίες συνεργασίας
Υπηρεσίες Επικοινωνίας
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπηρεσίες Video
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ψηφιακές υπογραφές
Ονοματολογία DNS
Ηλεκτρονικές κάρτες