Συνέδριο με θέμα: Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση θα διοργανωθεί παράλληλα με το 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Τεχνολογία στη Μαθηματική Εκπαίδευση στον Βόλο από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου του 2003.Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των εργασιών είναι η 31η Μαρτίου. Επίσης θα βοηθούσατε την οργανωτική επιτροπή αν γνωστοποιούσατε την πρόθεσή σας να είστε κριτές επιστρέφοντάς συμπληρωμένη την σχετική φόρμα ως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Το έντυπο εγγραφής καθώς και πληροφορίες για την διαμονή σας στον Βόλο και εκ νέου. τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή των εργασιών σας καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να βρείτε στο http://dmce6.pre.uth.gr