Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Ονοματολογία DNS

Σε κάθε διοικητική ή εκπαιδευτική μονάδα η οποία συνδέεται στο δίκτυο αποδίδεται όνομα DNS, στα πλαίσια της πολιτικής ονοματολογίας που έχει καθοριστεί. Το DNS αυτό όνομα παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Δίνει την διεύθυνση e-mail η οποία είναι της μορφής mail@Όνομα DNS>
  • Αποτελεί την διεύθυνση του σχολείου στον παγκόσμιο ιστό (www). Στην διεύθυνση αυτή γίνεται η τοποθέτηση των σελίδων του σχολείου.

Φιλοξενία ονομάτων χώρου

Για τα Σχολεία, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης

Ονοματολογία mysch


 

Υπηρεσίες

Υποστήριξη Χρηστών
Σύνδεση στο ΠΣΔ
Πύλες και Ενημέρωση
Ηλεκτρονική Μάθηση
Υπηρεσίες συνεργασίας
Υπηρεσίες Επικοινωνίας
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Υπηρεσίες Video
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Ψηφιακές υπογραφές
Ονοματολογία DNS
Ηλεκτρονικές κάρτες